A Aardappel Aarbeien Allemaal Altijd Arm Azen B Bank Baard Bel Bezem Bijl Bijten Blijven Bladeren Blind Bloed Bloeien Boom Boord Borstel Borstzak Bramen Brandnetel Brief Broekzak Broer Brood Brug Buigen Buik C Chocola D Daar Daarginds Dagen Daken Dansen Deur Doek Dorst Draaien Drijft Droog Drop Druif Drukken Duim Duister Duitsers Duivel Duizelig E Eend Eg Elkaar Eikel Even F Fijt Fles G Ga Gaar Gegeten Geloven Geluid Geveltjes Gevraagd Glijden Gras Grijpen Grijpt Groeien Groente Gracht Gulzig iemand H Haast Hals Hand Heeft Helemaal Hemd Hij Hitte Hoed Hoek Hoekig stuk Hoofd Horloge Huilde Huizen I Ijzer J jaar jas Jeuken Jij k Kaart Kam Kamp,bouwla nd Kar Kast Kat Kerel Kerk
Jaargetijden. veurjaor lente aaest herfst somer zomer winter winter
Feestdagen. Karsdaegen Kerstdagen Paosen/Paozen Pasen Óldejaorsaovend Oudejaarsavond Pinksteren Pinksteren Ni’jjaor Nieuwjaar
Eerdappel Erebesen Allemaole Altied Aarm Aozen Baank Board Belle Bessem Biele Bieten Blie;ven Blaeden Bliend Blood Bleuien Bome Boorde Bóssel Fikkien Brummels Braandnettel Breef Buuse Breur Stoete Brógge Bu:gen Boek Sukelao Doar Daorgunder Daegen Daegen Daansen Deure Dook Dust Draeien Dreef Dreuge Drup Droe:ve Drókken Doeme Duuster Duutsers Du:vel Dwiel Ente Egge Mekaander Ekkel Eem Fiet Flezze Gao Gaer E’geten Gleuven Geluud Gevelties Ervrögen Glieden Grös Griepen Gribt Greuien Greunte Grachte Groaperd Aost Aals Aand Hef Elemaole EmpIngst Hi’j Itte Ontien Ood Tippe Heufd Allosien Lipte U:zen Ie;zer Jaor Jazze Jokken Ie Kaorte Kaome Kaampe Karre Kaaste Katte Kaerel Kaarke
Karse Karsedaegen Verskiet Kiele Kooze Kiend Tie:zerd Kiepe Klaegen Kloete Knuppen KoKoke Kold Kreie Kraante Krulewaegen - Krooie Kru:zen Maank Krie:gen Kuken Smókken Kwaod Kwiet Laedem Laete Lae ledder Slie:rte Lellijk Leugen Lócht ‘Litien Lie:fste Lieste Lop Luden Luken Maege Maechies Mid Misskien Meu Mood Meuilijk Meuite Meule Mótten Mógge Moes Musse Nao Naor Naolde Naost Neve Nekke Naargens Neet Nóchter Eulie Ópeseupen Boezeroen Old Paole Pééëd Panne Paere Peinze Piene Piepe Plaeze Plaanke Plumpen Pliesie Poorte Praoten Praoties Proeme Puun Putte Raosel Raem Raer Reize Rieme Reet U:verig Rolle Root Rógge Rute Róu Schere Skaop Schaede Skeef Skeel Skippien Skepen Skaarp Skeure Skie:ten Skoe
School Schoorsteen Schop Schotel Schouder Schijterd Schrijven Schuilen Schuld Schutter Slijpen Sinkerklaas Slijten Soldaat Sneeuwen Snuiven Snijden Sok Steunen kermen Stijf Stoel Storen Straat Stropen Strijken Struik Sparen Speler Spijker Spijt Strijken Stuiver Stuurs T Taai Taal Taart Tafel Terug Tijd Tuin U Ui Uil Uit Uitnodigen V Vaart - kanaal Vakantie Varken Veel Veranderen Verdriet Verf Vinden Veulen Vinden Vlees Vloeken Vod Voel Vogel Voelen Vragen Vroeg Vrijen Vuist Vuur W Waaien Waar Waarom Waarschuwe n Water Werk Wesp Wieg Wijf Wijn Wijzer (Van Klok) Wilg Wol Worst Wortel Z Zakdoek Zeep Zeventien Ziek Zijn Zilveren Zoeken Zon Zoon Zonder Zou Zouden Zout Zuigen Zuinig Zuipen Zulke Zuiden Zuiver Zuinig Zonde Zuur Zwaan Zwaar Zwijn
Kers Kerstdagen Keuze Kiel Kies Kind Kieskouwer Kip Klagen Kludger Knopen KoeKoek Koud Kraai Krant Kruiwagen Kruisen Kreupel Krijgen Kuiken Kussen Kwaad Kwijt L Laden Laat Laa Ladder Langer rij Lelijk Leugen Licht Liedje Liefste Lijst Loopt Luiden Luiken M Maag Meisjes Met Misschien Moe Moed Moeilijk Moeite Molen Morsen Mug Muis Muts N Na Naar Naald Naast Neef Nek Nergens Niet Nuchter O Olie Opgezopen Overhemd Oud P Paal Paard Pan Peer Pens Pijn Pijp Plaats Plank Plonsen Politie Poort Praten Praatjes Pruim Puin Put R Raadsel Raam Raar Reis Riem Riet Rillerig Rol Roet Rug Ruit Ruw S Schaar Schaap Schade Scheef Scheel Scheepje Schepen Scherp Scheur Schieten Schoen
Skole Skorsteen Skuppe Sköttel Skólder Skieterd Skrie:ven Skoelen Skuld Skutter Sliepen Sunterklaas Slieten Soldaot Sni’jen Snoe:ven Snieden Sokke Stennen Stief Stool Steuren Straote Streupen Srieken Struke Spaeren Speuler Spieker Spiet Strieken Stufer Stoe:rs Taoi Tael Taorte Taofel Terógge Tied Tuun Siepel Oele Uut Uutneudige n Vaort Vekaansie Swien Veule Veraandere n Verdreet Vaarve Vienen Vullem Vienen Vleis Vleuken Tónte Vu:le Veuëgel Veulen Vraogen Vróg Vri’jen Voeste Vuu:r Waeien Waor Waorumme Waorskouw en Waeter Waark Wespe Wie:ge Wief Wien Wie:zer Wilge Wólle Wórst Wóttel Snotlappe Zepe Zeuventien e Siek Sien Sulveren Zeuken Sunne Zeune Zunder Zol Zollen Zolt Zoe:ëgen Zunig Soepen Sókke Zuden Zu:ver Zunig Zunde Zoe:r Zwaene Zwaor Swien
Steenwieker woordjes.
Parallelweg.
Parallelweg.Evenwijdigliggend of zich uitstrekkend evenwijd met iets anders. De Parallelweg ligt evenwijdig aan de spoorlijn te Steenwijk aan de noordzijde tussen de Eesveenseweg en de Gagelsweg . Zowel de spoorlijn als de Parallelweg werden in de jaren 1866 / 1867 aangelegd. In het begin hete deze weg Spoorlaan. De naam Parallelweg in de volksmond ontstaan, werd niet bij raadsbesluit bekrachtigd.
A Aardappel Aarbeien Allemaal Altijd Arm Azen B Bank Baard Bel Bezem Bijl Bijten Blijven Bladeren Blind Bloed Bloeien Boom Boord Borstel Borstzak Bramen Brandnetel Brief Broekzak Broer Brood Brug Buigen Buik C Chocola D Daar Daarginds Dagen Daken Dansen Deur Doek Dorst Draaien Drijft Droog Drop Druif Drukken Duim Duister Duitsers Duivel Duizelig E Eend Eg Elkaar Eikel Even F Fijt Fles G Ga Gaar Gegeten Geloven Geluid Geveltjes Gevraagd Glijden Gras Grijpen Grijpt Groeien Groente Gracht Gulzig iemand H Haast Hals Hand Heeft Helemaal Hemd Hij Hitte Hoed Hoek Hoekig stuk Hoofd Horloge Huilde Huizen I Ijzer J jaar jas Jeuken Jij k Kaart Kam Kamp,bouwland Kar Kast Kat Kerel Kerk
Jaargetijde n. veurjaor lente aaest herfst somer zomer winter winter
Feestdagen. Karsdaegen Kerstdagen Paosen/Paoz en Pasen Óldejaorsaov end Oudejaarsavo nd Pinksteren Pinksteren Ni’jjaor Nieuwjaar
Eerdappel Erebesen Allemaole Altied Aarm Aozen Baank Board Belle Bessem Biele Bieten Blie;ven Blaeden Bliend Blood Bleuien Bome Boorde Bóssel Fikkien Brummels Braandnettel Breef Buuse Breur Stoete Brógge Bu:gen Boek Sukelao Doar Daorgunder Daegen Daegen Daansen Deure Dook Dust Draeien Dreef Dreuge Drup Droe:ve Drókken Doeme Duuster Duutsers Du:vel Dwiel Ente Egge Mekaander Ekkel Eem Fiet Flezze Gao Gaer E’geten Gleuven Geluud Gevelties Ervrögen Glieden Grös Griepen Gribt Greuien Greunte Grachte Groaperd Aost Aals Aand Hef Elemaole EmpIngst Hi’j Itte Ontien Ood Tippe Heufd Allosien Lipte U:zen Ie;zer Jaor Jazze Jokken Ie Kaorte Kaome Kaampe Karre Kaaste Katte Kaerel Kaarke
Karse Karsedaegen Verskiet Kiele Kooze Kiend Tie:zerd Kiepe Klaegen Kloete Knuppen KoKoke Kold Kreie Kraante Krulewaegen - Krooie Kru:zen Maank Krie:gen Kuken Smókken Kwaod Kwiet Laedem Laete Lae ledder Slie:rte Lellijk Leugen Lócht ‘Litien Lie:fste Lieste Lop Luden Luken Maege Maechies Mid Misskien Meu Mood Meuilijk Meuite Meule Mótten Mógge Moes Musse Nao Naor Naolde Naost Neve Nekke Naargens Neet Nóchter Eulie Ópeseupen Boezeroen Old Paole Pééëd Panne Paere Peinze Piene Piepe Plaeze Plaanke Plumpen Pliesie Poorte Praoten Praoties Proeme Puun Putte Raosel Raem Raer Reize Rieme Reet U:verig Rolle Root Rógge Rute Róu Schere Skaop Schaede Skeef Skeel Skippien Skepen Skaarp Skeure Skie:ten Skoe
School Schoorsteen Schop Schotel Schouder Schijterd Schrijven Schuilen Schuld Schutter Slijpen Sinkerklaas Slijten Soldaat Sneeuwen Snuiven Snijden Sok Steunen kermen Stijf Stoel Storen Straat Stropen Strijken Struik Sparen Speler Spijker Spijt Strijken Stuiver Stuurs T Taai Taal Taart Tafel Terug Tijd Tuin U Ui Uil Uit Uitnodigen V Vaart - kanaal Vakantie Varken Veel Veranderen Verdriet Verf Vinden Veulen Vinden Vlees Vloeken Vod Voel Vogel Voelen Vragen Vroeg Vrijen Vuist Vuur W Waaien Waar Waarom Waarschuwen Water Werk Wesp Wieg Wijf Wijn Wijzer (Van Klok) Wilg Wol Worst Wortel Z Zakdoek Zeep Zeventien Ziek Zijn Zilveren Zoeken Zon Zoon Zonder Zou Zouden Zout Zuigen Zuinig Zuipen Zulke Zuiden Zuiver Zuinig Zonde Zuur Zwaan Zwaar Zwijn
Kers Kerstdagen Keuze Kiel Kies Kind Kieskouwer Kip Klagen Kludger Knopen KoeKoek Koud Kraai Krant Kruiwagen Kruisen Kreupel Krijgen Kuiken Kussen Kwaad Kwijt L Laden Laat Laa Ladder Langer rij Lelijk Leugen Licht Liedje Liefste Lijst Loopt Luiden Luiken M Maag Meisjes Met Misschien Moe Moed Moeilijk Moeite Molen Morsen Mug Muis Muts N Na Naar Naald Naast Neef Nek Nergens Niet Nuchter O Olie Opgezopen Overhemd Oud P Paal Paard Pan Peer Pens Pijn Pijp Plaats Plank Plonsen Politie Poort Praten Praatjes Pruim Puin Put R Raadsel Raam Raar Reis Riem Riet Rillerig Rol Roet Rug Ruit Ruw S Schaar Schaap Schade Scheef Scheel Scheepje Schepen Scherp Scheur Schieten Schoen
Steenwieker woordjes.
Parallelweg.
Parallelweg.Evenwijdigliggend of zich uitstrekkend evenwijd met iets anders. De Parallelweg ligt evenwijdig aan de spoorlijn te Steenwijk aan de noordzijde tussen de Eesveenseweg en de Gagelsweg . Zowel de spoorlijn als de Parallelweg werden in de jaren 1866 / 1867 aangelegd. In het begin hete deze weg Spoorlaan. De naam Parallelweg in de volksmond ontstaan, werd niet bij raadsbesluit bekrachtigd.