Broekslagen Voormalige laaggelegen drassige gronden ten westen van Zuidveen, waar zich thans het industrieterrein Groot Verlaat uitstrekt. ‘Slagen’ zijn langgerekte percelen grond.
Design Albert © 2022