Gashuispoortt De o
Potgietersstraat Everhardus Johannes Potgieter (1808 - 1875). Nederlands schrijver en makelaar. Eén van de krachtige literaire figuren van de Neder- landse 19de eeuw. Werd in 1837 één van de oprich- ters van het (nog bestaande) literaire tijdschrift ‘De Gids’ schreef gedichten, novellen en vertalingen. Bekendste werken: Jan Jannetje en hun jongste kind (1842). ‘t Is maar een pennelikker (1842), Rijks- Museum (1844).
Design Albert © 2022