Cueperstraat Straat genoemd naar: Johan Rotgers Cueper huurde in 1578 van het stads- bestuur het erve Balters, gelegen in de Oostwijk, voor de tijd van zes jaar. Hij moest daarvoor 59 goudguldens per jaar betalen. De pacht van het huis e.a. en de lage landen ging in op 1 mei van de hoge landen op St. Laurens 10 aug. 1578.
Design Albert © 2022