Kornputsingel Brede straat aan de westzijde van de stad, aangelegd in 1870. In 1866 werd besloten de stadswal ter plaatse af te graven en De Koorndrager, een walmolen, af te breken om ruimte te maken voor meer goede woongelegenheid in de stad. In de periode 1870-1890 werden hier fraaie herenhuizen gebouwd die thans merendeels als rijksmo- nument erkend zijn. Ook de destijds er tegenover gelegen éénkamerwoningen, de Gasthuiskamers, werden afgebro- ken. Daar verrezen een school, rusthuis en synagoge die later weer plaats gemaakt hebben voor nieuwbouw.
Design Albert © 2022