Meppelerweg Uitvalsweg van Steenwijk naar het zuiden via Meppel, aangelegd in 1828-1829 als “Embranchement Leeuwarden naar Meppel des Maritimen Wegs no. 1”. Deze klinkerweg werd op 6 januari 1830 in gebruik genomen als Rijksweg 32. Deze had een breedte van 4.50 m inclusief voetpaden aan weerszijden van 0.75 m breed. Een aantal van de oor- spronkelijke eiken en beuken is bewaard gebleven.
Design Albert © 2022