Bloemstraat Tussen 1916 en 1928 heeft de Woningstichting Steenwijk’ buiten de stadswallen een nieuwe woonwijk gebouwd, de Bloemenbuurt. en de straten werden genoemd naar bloemen en bomen. In 2020 zijn er weer vele woningen gesloopt en zijn weer nieuwe woningen voor in de plaats gekomen .
Design Albert © 2022