Looijersgracht Noordoostelijk deel van de Steenwijker stads¬gracht dat in het begin van de 19e eeuw zo genoemd werd naar de hier aanwezige leer¬looierijen. Daarvóór heette het De Krimp of Krim, wat duidt op het kronkelende verloop van de gracht. In 1912 werd het oude houten bruggetje over de gracht vervangen door een betonbruggetje. Dit werd in 1953 afgebroken toen de gracht ter plaatse gedempt werd. Nadat de gracht in 2002 weer werd uitgegraven kwam hier een stalen voetbrug van fraai eigentijds ontwerp.
Design Albert © 2022