Gashuispoortt De o
Gashuispoortt De o
2e Oostwijkstraat Omstreeks 1915 werd het in de wijk De Beitel gelegen gedeelte van de Oostwijkstraat verlengd. In 1920 werd aan dit doorgetrokken gedeelte de naam 2e Oostwijkstraat gegeven.
Design Albert © 2022