Gagelsweg De naam van dit - oorspronkelijk veenachtige gebied werd ontleed aan het struikje Gagel (Myrica Gale). dat hier als struwelen voorkwam.
Design Albert © 2022