Woldmeenthe Vroeger ook: Woud Meenthe of Middelmeenthe): het noordwestelijke deel van de Steenwijker Meenthe (zie daar); kadastrale aanduiding (1832) van landen ten noorden en noordwesten van de stad. Van 1897-1917 werd er nog turf gegraven; het gebied bestond daarna groten-deels uit ribben met gras begroeid en stond ’s winters dikwijls onder water. In 1923 werd het ingepolderd als tuinbouwgebied, waartoe in 1921 een schutsluisje werd gebouwd dat verbinding gaf met het buitenwater. In 1999 werd de Woldmeenthe met zand opgespoten en ingericht als nieuwe woonwijk van Steenwijk.
Design Albert © 2022