Burgemeester Voetelinkstraat Straaat genoemd naar Voetelink, Jan (Steenwijk 21 oktober 1896 – Zwolle 26 februari 1983), bestuur- der. Was van 1929-1948 (met een onderbreking van 1942-1945) burgemeester van Giethoorn en van 1948-1961 van Steenwijk. Bekleedde daarnaast tal van bestuurlijke functies, waaronder die van rechter-plaatsvervanger aan het kantongerecht. De Burgemeester Voetelink- school herinnert sinds 1963 aan zijn inzet voor het buitengewoon lager onderwijs.
Design Albert © 2022