Hendrik Schuite en Jan Wicherson besloten in 1853, na al

jaren samen handel te hebben gedreven, een  vergunning

aan te vragen voor het  bouwen van een molen. Een

korenmolen die echter al vrij snel in  1854 tevens geschikt

gemaakt werd voor het zagen van hout. De molen kreeg

de naam Het Anker en stond aam de Zwateweg (de

huidige Bernhardstraat) te Steenwijk. In 1864 besloot Dirk Hendrik Schuite te

stoppen en Jan Wicherson ging zelfstandig verder. Hij legde zich  helemaal

toe op de houthandel en houtbewerking en stootte alle andere activiteiten

af. Aangezien hij niet langer allen van windkracht afhankelijk wilde zijn,

schafte hij in 1866 een  stoommachine aan met een vermogen van 10 pk aan

om zijn hout te zagen aan te drijven. De houthandel  van de familie Tromp

Meesters, die aan de zuidzijde van het Steenwijkerdiep gevestigd was, was

hem  daarin reeds voorgegaan met een motor van 20 pk. In 1868 liet Jan Wicherson een windhoutzaagmolen  plaatsen  aan het

Steenwijkerdiep op perceel dat aangeduid werd als sectie Eno. 1348. En kort daarna  werden er plannen gemaakt voor een geheel nieuwe

vesting aan de noordzijde van het Steenwijkerdiep.  De in  1866 aangeschafte syoommachine verhuisde mee naar het nieuwe terrein en in 1871

kon J|an  Wicherson zijn houthandel en zagerij De Eikel aan het Steenwijkerdiep in gebruik nemen. De molen Het  Anker werd verkocht aan

Willem Kuiper. Jan Wicherson overleed in 1898. Hij was begonnen als timmerman en was getrouwd met Johanna  Francina de Boer, werd hij in

Steenwijk bekend als ‘Houder van de Bank van Leening’. De Steenwijker  bank van lening was al generaties lang in handen van de familie De

Boer en bevond zich achter hun  woning aan de Markt. Aangezien deze bank onvoldoende rendeerde werd deze in 1871 verkocht. Veel  meer

succes had hij- zoals we zagen- met zijn houthandel en houtzagerij:”de Eerste Fabriek van zuiver  op maat gezaagd Rijtuig-,Wagen- en

Meubelmakershout”. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Dirk Hendrik  (1856-1934) die de onderneming tot grote bloei wist te brengen. In 1899

schafte hij een tweede  stoommachine aan met een vermogen van 20 pk.Met de in gebruiknming van deze machine was de  windmolen

overbodig geworden. Aan het begin van de twingste eeuw kreeg de houtonderneming de  officiële naam Stoomzagerij De Eikel.De groei nam

toe en men had zelfs de bschikking over een eigen  schip: De Eikenhouthandel.Rond de

eeuwwisseling was de enige zoon Dirk Hendrik Wicherson- Pieter  Johan - in het bedrijf

opgenomen.In diezelfde periode trad zijn zwager - Louis Schrijver - ook tot het  bedrijf toe.

Schrijver, die aanvankelijk voor onderwijzer had gestudeerd,was getrouwd met Johanna  Francina

Wicherson, de oudste dochter van Dirk Hendrik Wicherson. In 1909 wed naast de bestaande  nog

een stoommachine geplaatst met 6 pk. Deze diende voor drijven van een dynamo tenbehoeve der

 verlichting van de fabriek.Hiermee had de onderneming zich ontwikkeld tot één der modernste

van  Steenwijk en drie jaar later werd zelfs de grote concurent, de houtzagerij van de familie Tromp

Meesters,  voorbij gestreefd. Toen laatsgenoemde in 1909 zijn deuren moest sluiten, waren er in

Steenwijk nog twee  houtbedrijven over: de firma Wicherson en de veel kleinere houtzagerij van de

firma B.Volkers. In 1909 vond er en belangrijke uitbreiding plaats met de aanschaf van een

houtdraaierij en drie jaar later  werd er een Stumfnachine met max. van 275 pk bij Stork aangekocht.

In 1917 werd de Eerste  Nederlandse Looi-Extract Fabriek - de ENLEF- opgericht, een

dochteronderneming van de firma  Wicherson.De Looi-extracten werden vervaardigd uit

afvalproducten van de stoomzagerij.De  leerlooierijen gebruikten deze extracten voor het

bewerken van huiden. Louis Schrijver werde dorecteur  van deze onderneming. Het bedrijf wa geen

lang leven beschoren : in 1936 heeft het de deuren moeten  sluiten,wegens grote concurentie

vanuit het buitenland. In 1925 werd de firma Wicherson omgevormd in  een naamloze vennotschap.

De officiële naam luide vanaf die tijd: Stoomzagerij De Eikel, voorheen  J.Wicherson & zoon. Er

kwamen twee directeuren: Johan Pieter Wicherson en Louis Schrijver. Dirk  erndrik Wicherson werd

commissaris, maar niet voor lang, want een jaar later trad hij tot de directie toe  en legde hij zijn

commissariaat neer. Schrijver nam in 1931 ontslag “na verschil van inzicht in de  bedrijfsvoering”. In

1934 werd het bedrijf door een andere en wel zware slag getroffen, want op 26 april van dat jaar

 overleed Dirk Hendrik Wicherson. Niet alleen bekend vanwege zijn houtbedrijf, maar ook door tal

van zijn  maatschappelijk activiteiten. Als progressief-liberaal was hij van 1897 tot 1909 lid van Steenwijker  gemeenteraad. Onder leiding van

Dirk Hein Wicherson’s zoon Pieter Johan (1884-1955) werd het bedrijf voortgezet. In  1942 werd de directie versterkt met Jan Hendrik Wicherson

(1913-1952), zoon van Pieter Johan. Groot  was de verslagenheid toen bekend werd dat de’, jonge’Jan  Hendrik Wicherson op 15 december 1952

 was gestorven. Een jaar na zijn dood trok Pieter Johan zich terug als directeur  van de houthandel. Ruim  drie jaar later overleed hij ook. Een

opvolger werd gevonden in de heer Hendrik Vissinga die rond 1920  zijn loopbaan bij het bedrijf van de familie Wicherson was begonnen.

Gezina Wicherson-Rijkmans (1916- 1973) - de echtgenote van de pas overleden Jan Hendrik Wicherson- werd benoemd tor adjunct- directeur.

Vissinga is tot 1963 aangebleven en werd op gevolgd door de uit Amsterdam afkomstige  Gerard Theuwkens. In 1972 werd de BV omgezet in

een BV met beperkte aansprakelijkheid. De nieuwe  naam werdL: Houthandel Wicherson BV. Theuwkens trad in 1991 terug als directeur.

Houthandel Wicherson BV werd in 1889 een 100%  dochteronderneming van Wicherson-Groen Holding BV, met Wirt B. Groen - zoon van

Johanna Jacomina  - als directeur. De heer H.J. Nibbering volgde Theuwkens op als directeur van Houthandel Wicherson BV.  n 1996 werd

Pieter L.Lukas door Wicherson-Groen Holding benoemd tot opvoger van de gepensioneerde  H.J. Nibbering. De heer Siemon Groen,gehuwd

met Johanna Jacomina Wicherson - dochter van Jan  Henrik Wicherson - werd gedelgeerd commissaris.   Houthandel Wicherson BV heeft de

beschikking over eigen zagerij, schaverij en drogerij, zodat vrijwel alle  hardhoutwensen van klanten vervuld kunnen worden.

Houthandel Wicherson BV

Dolderweg 7

8331 LL Steenwijk   

Postadres: Postbus 11

8330 AA Steenwijk   

Tel: +31 (0)521-512323

Fax: +31 (0)521-510949   

e-mail: info@wicherson.nl

http://www.wicherson.nl/nl/

Directie: Pieter Lukas

Vertegenwoordiger: Johan Buurmeijer