© 2019 Albert
STEENWIEK

Historische winkels en bedrijven die nu nog

bestaan

Wicherson

Hendrik Schuite en Jan Wicherson besloten in 1853, na al jaren samen handel te hebben gedreven, een vergunning aan te vragen voor het bouwen van een molen. Een korenmolen die echter al vrij snel in 1854 tevens geschikt gemaakt werd voor het za- gen van hout. De molen kreeg de naam Het Anker en stond aan de Zwateweg (de hui- dige Bernhardstraat) te Steenwijk. In 1864 besloot Dirk Hendrik Schuite te stoppen en Jan Wicherson ging zelfstandig verder. Hij legde zich helemaal toe op de houthandel en houtbewerking en stootte alle andere activiteiten af. Aangezien hij niet langer allen van windkracht afhankelijk wilde zijn, schafte hij in 1866 een stoommachine aan met een vermogen van 10 pk aan om zijn hout te zagen aan te drijven. De houthandel van Wicherson familie Tromp Meesters, die aan de zuidzijde van het Steenwijkerdiep gevestigd was, was hem daarin reeds voorgegaan met een motor van 20 pk. In 1868 liet Jan Wicherson een windhoutzaagmolen plaatsen aan het Steenwijkerdiep op per- ceel dat aangeduid werd als sectie Eno. 1348. En kort daarna werden er plannen ge- maakt voor een geheel nieuwe vesting aan de noordzijde van het Steenwijkerdiep. De in 1866 aangeschafte stoommachine verhuisde mee naar het nieuwe terrein en in 1871 kon J van Wicherson zijn houthandel en zagerij De Eikel aan het Steenwijkerdiep in gebruik nemen. De molen Het Anker werd verkocht aan Willem Kuiper. Jan Wicher- son overleed in 1898. Hij was begonnen als timmerman en was getrouwd met Johanna Francina de Boer, werd hij in Steenwijk bekend als ‘Houder van de Bank van Leening’. De Steenwijker bank van lening was al generaties lang in handen van de familie De Boer en bevond zich achter hun woning aan de Markt. Aangezien deze bank onvol- doende rendeerde werd deze in 1871 verkocht. Veel meer succes had hij zoals we zagen met zijn houthandel en houtzage- rij:”de Eerste Fabriek van zuiver op maat gezaagd Rijtuig, Wagen en Meubelmakershout”. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Dirk Hendrik (1856-1934) die de onderneming tot grote bloei wist te brengen. In 1899 schafte hij een tweede stoommachine aan met een vermogen van 20 pk. Met de in gebruikneming van deze machine was de windmolen overbodig geworden. Aan het begin van de twintigste eeuw kreeg de houtonderneming de officiële naam Stoomzagerij De Eikel. De groei nam toe en men had zelfs de beschikking over een eigen schip: De Eikenhouthandel. Rond de eeuwwisseling was de enige zoon Dirk Hendrik Wicherson- Pieter Johan - in het bedrijf opgenomen. In diezelfde periode trad zijn zwager Louis Schrijver ook tot het bedrijf toe. Schrijver, die aanvankelijk voor onderwijzer had gestudeerd, was getrouwd met Johanna Francina Wicherson, de oudste dochter van Dirk Hendrik Wicherson. In 1909 wed naast de bestaande nog een stoommachine geplaatst met 6 pk. Deze diende voor drijven van een dynamo ten behoeve der verlichting van de fabriek. Hiermee had de onderneming zich ont- wikkeld tot één der modernste van Steenwijk en drie jaar later werd zelfs de grote concurrent, de houtzagerij van de familie Tromp Meesters, voorbij gestreefd. Toen laatstgenoemde in 1909 zijn deuren moest sluiten, waren er in Steenwijk nog twee houtbedrijven over: de firma Wicherson en de veel kleinere houtzagerij van de firma B. Volkers. In 1909 vond er en belangrij- ke uitbreiding plaats met de aanschaf van een houtdraaierij en drie jaar later werd er een Stoommachine met max. van 275 pk bij Stork aangekocht. In 1917 werd de Eerste Nederlandse Looi-Extract Fabriek - de ENLEF opgericht, een dochteronderne- ming van de firma Wicherson. De Looiextracten werden vervaardigd uit afvalproducten van de stoomzagerij. De leerlooierijen gebruikten deze extracten voor het bewerken van huiden. Louis Schrijver werd de directeur van deze onderneming. Het be- drijf was geen lang leven beschoren: in 1936 heeft het de deuren moeten sluiten, wegens grote concurrentie vanuit het bui- tenland. In 1925 werd de firma Wicherson omgevormd in een naamloze vennootschap. De officiële naam luide vanaf die tijd: Stoomzagerij De Eikel, voorheen J. Wicherson & zoon. Er kwamen twee directeuren: Johan Pieter Wicherson en Louis Schrij- ver. Dirk Erndrik Wicherson werd commissaris, maar niet voor lang, want een jaar later trad hij tot de directie toe en legde hij zijn commissariaat neer. Schrijver nam in 1931 ontslag “na verschil van inzicht in de bedrijfsvoering”. In 1934 werd het be- drijf door een andere en wel zware slag getroffen, want op 26 april van dat jaar over-leed Dirk Hendrik Wicherson. Niet alleen bekend vanwege zijn houtbedrijf, maar ook door tal van zijn maatschappelijk activiteiten. Als progressief liberaal was hij van 1897 tot 1909 lid van Steenwijker gemeenteraad. Onder leiding van Dirk Hein Wicherson’s zoon Pieter Johan (1884-1955) werd het bedrijf voortgezet. In 1942 werd de directie versterkt met Jan Hendrik Wicherson (1913-1952), zoon van Pieter Johan. Groot was de verslagen-heid toen bekend werd dat de, jonge Jan Hendrik Wicherson op 15 december 1952 was ge- storven. Een jaar na zijn dood trok Pieter Johan zich terug als directeur van de houthandel. Ruim drie jaar later overleed hij ook. Een opvolger werd gevonden in de heer Hendrik Vissinga die rond 1920 zijn loopbaan bij het bedrijf van de familie Wicherson was begonnen. Gezina Wicherson-Rijkmans (1916- 1973) de echtgenote van de pas overleden Jan Hendrik Wicher- son werd benoemd tot adjunct directeur. Vissinga is tot 1963 aangebleven en werd op gevolgd door de uit Amsterdam afkom- stige Gerard Theuwkens. In 1972 werd de BV omgezet in een BV met beperkte aansprakelijkheid. De nieuwe naam werd: Houthandel Wicherson BV. Theuwkens trad in 1991 terug als directeur. Houthandel Wicherson BV werd in 1889 een 100% dochteronderneming van Wicherson Groen Holding BV, met Wirt B. Groen zoon van Johanna Jacomina als directeur. De heer H.J. Nibbering volgde Theuwkens op als directeur van Houthandel Wicherson BV. in 1996 werd Pieter L. Lukas door Wicherson Groen Holding benoemd tot opvolger van de gepensioneerde H.J. Nibbering. De heer Siemon Groen, gehuwd met Johanna Jacomina Wicherson dochter van Jan Henrik Wicherson werd gedelegeerd commissaris. Houthandel Wicherson BV heeft de beschikking over eigen zagerij, schaverij en drogerij, zodat vrijwel alle hardhout wensen van klanten vervuld kunnen worden.