© Albert
STEENWIEK

Villa RamsWoerthe

Van woonhuis naar Gemeentehuis en nu museum.

Het Ramswoerthe is gebouwd door Jan Hendrik Tromp Meester in 1899.De totale kosten voor deze kapitale villa was  75.582 gulden.Een van de kamers heeft  het originele plafond nog , mem heeft nu gekeken onder de andere  plafons en heeft men de verf verwijderd .En er onder zitten prachtige schil- deringen ,men is nu van plan om deze  weer te voorschijn te halen.In het hele huis  treft men bij de versieringen  en afbeeldingen apen, uilen, hagedissen  panter achtige dieren aan.In de hal  waar een schoorsteenmantel staat prijkt twee maal het wapen van de  Trompmeesters .Er tussen staat een on- derdeel van van het oude wapen van Steenwijk, het anker. verstrengeld  met met een slang in deze af- beelding. De wanden zijn beschilderd met agrarische  taferelen gemaakt door  kunst  schilder Co Bre- man.Wanneer de gebrandschilderde  glas in loodramen in het trappen portaal geplaatst zijn is niet  helemaal duidelijk. Waarschijnlijk pas na de bestemming  dat Ramswoerthe kreeg als gemeentehuis. Het heeft als  symboliek de lente.Het glas en lood werd gemaakt  door A. Le Comti.In een van de ka- mers boven  bevat een  drieluik met links het wapen van Overijssel midden Steenwijker wapen  en rechts het Nederlands wapen.Het park  is in de Engelse landschap stijl ingericht.De speelse vormen en kleuren van de Jugendstil zijn namelijk ook  gebruikt in het park. Copijn heeft geen gebruik gemaakt van rechte belijningen of een symmetrisch geheel.Achter  in het park was een kegelbaan aangelegd op een recht stuk laan, die door de gehele familie werd gebruikt. Vader  en zoons hielden zich hier ook bezig met het ringsteken te paard. Aan het eind van de laan stond een prieeltje,  waarin de familie bij regen kon schuilen.Het park is door de jaren heen sterk veranderd. Waar nu de Burgemeester  Voe- telinkschool, het clubhuis "De Korf" en enkele huizen staan, was vroeger een grote boomgaard. Toen stonden  er in het park diverse woningen, schuren en kassen. Nu staan in het park alleen nog de wo- ning van de  parkwachter en meer naar voren de bode woning. In het park stond tevens een thee koe- pel, waarvan de wanden  op dezelfde wijze beschilderd waren als in de villa. De koepel had een bijzon- der rustiek uiterlijk, de stijlen en  schoren waren voorzien van stucwerk in boom schors structuur.In 1974 brandde de thee koepel geheel af. Plannen  tot herbouw waren er wel, maar  de koepel is nooit meer de mooie koepel van vroeger geworden. Ook stond er vroeger in het park een muziektent. Door de bouwvallige toestand moest deze echter worden gesloopt. En er is nu  een nieuwe muziek tent geplaatst   vlak bij de theekoepel op het gras veld. Jugendstijl verklaring De Jugendstil is een stijl die rond 1895 ontstaan is  ten gevolge van propaganda in het tijdschrift 'Die  Jügend'. Die Jügend ging vooral tegen de historische stijlen in, die in de 19 e eeuw duidelijk  overheerst hadden. De reactie be- stond uit planten  vormen en vogels etc., die decoratief toegepast werden, en waarbij diepte en scha- duw vermeden  werd.Het was  een  harmonie waar de mens  em  natuur centraal staan.In Frankrijk was één van de belangrijke mensen in de Jugendstil -in dit gebied  Art Nouveau genoemd- Samuel Bing. Samuel Bing  was een handelaar in Japanse kunst, en had de winkel Maison de l'Art Nouveau. De stijl die hij  toonde kwam overeen met de Jugendstil, en deze  stijl werd in Frankrijk bekend als de Art Nouveau, genaamd naar de naam van de winkel van Bing Wanschilderingen Co.Breman Breman, die zijn domicilie had in het Gooi, werd bij zijn artistieke uitingen vaak geïnspireerd door  agrarische beel- den als zomerse akkers, bloeiende velden en zoals in het gemeentehuis van Steenwijk de daarmee verwante taferelen.Breman is vooral bekend geworden omdat hij een  gebruiker was van een bepaal- de schilder techniek, het Pointillisme. Pointillisme is een verf  techniek, waarbij vlakken worden opge- vuld met punten en strepen van een onvermengde  (primaire) kleur. Meest bekende Nederlandse ge- bruiker van het Pointillisme is Bremans  tijdgenoot Vincent van Gogh geweest. Breman gebruikte het Pointillisme alleen als het hem  uitkwam. Zo is het mogelijk, dat zijn werk wel en niet gepointilleerde delen vertoont. Op de  wandschilderingen in het gemeentehuis komen geen gepointilleerde delen voor. Het maken van  wandschilderingen in Rams-Woerthe was één van Bremans grote werken. De uit-beelding van de  agrarische taferelen is in perfecte harmonie met de gebrandschilderde glas in lood-ramen in het  trapportaal. De wandschilderingen laten de gehele kringloop zien van het agra- risch gebeuren. Van  het ploegen en het zaaien, via dorsen en het scheiden van het kaf van het koren, naar het malen  en brood bakken zijn de gangen van het graan aangegeven. Deze beschilderingen kunnen als  uniek worden ervaren. Breman maakte twee andere wandschilderingen in gebouwen in Utrecht  en Laren, maar beide zijn inmiddels afgebroken, zodat Bremans werk in deze omvang alleen in  Steenwijk nog te aanschouwen is.Helaas zijn deze wandschilderingen op veel plaatsen zwaar  be- schadigd door afbladderen van de verf. Al een paar maal is men tot restauratie overgegaan,  echter zonder doeltreffend resultaat.Moest de gemeenteraad in 1919 nog een bedrag uitgeven  van 10.000 gulden voor de inrichting en verbouwing van RamsWoerthe ,in de toekomst zal de  gemeente- raad wellicht een bedrag dat aanmerkelijk hoger ligt uitgeven voor de restauratie en  het behoud van de unieke wandschilderingen van Cc Breman, wil men deze voor het nageslacht  bewaren.Van Breman is in het raadhuis van Steenwijk nog een ander werk te vinden: een  schilderij, voorstellende een moe- der, die haar kind sprookjes vertelt. Het in Jugend- stijl  geschilderde schoorsteen werk, dat in de raadzaal hangt, is in 1976 door Christiaan Frederik, een  zoos van Jan Hendrik Tromp Meesters, aan de gemeente Steenwijk geschonken.Volgens  Christiaan Frederik heeft het laten vervaardigen van dit doek, in opdracht van zijn vader, meer  ten doel gehad dan een muur te sieren. ,Ik zie in het schilderij een droom en een wensdroom,  namelijk dat vaders wens en hoop, dat met en door het stichten van een grote villa en een mooi  park, niet alleen voor zichzelf en zijn gezin voor lange tijd, maar ook voor de bevolking van zijn  geliefde en gewaardeerde stad, een bijzondere verrijking zou ontstaan voor nog veel langere  tijd: daarom werd het park van het begin of aan voor iedereen vrij toegankelijk gesteld. De villa RamsWoerthe is helaas door gemeente verkocht, en nu is de Verening Henderick de Keyser, deze heeft alles gerenoveerd. In het gebouw is ook gevestigt het Hilde Krop museum. met een prachtige kunstwerken van Hildo Krop.  
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
STEENWIEK

Villa RamsWoerthe

Van woonhuis naar

Gemeentehuis en nu

museum.

Het Ramswoerthe is gebouwd door Jan Hendrik Tromp Meester in 1899.De totale kosten voor deze kapitale villa was  75.582 gulden.Een van de kamers heeft  het originele plafond nog , mem heeft nu gekeken onder de andere  plafons en heeft men de verf verwijderd .En er onder zitten prachtige schil- deringen ,men is nu van plan om deze  weer te voorschijn te halen.In het hele huis  treft men bij de versieringen  en afbeeldingen apen, uilen, hagedissen  panter achtige dieren aan.In de hal  waar een schoorsteenmantel staat prijkt twee maal het wapen van de  Trompmeesters .Er tussen staat een on-derdeel van van het oude wapen van Steenwijk, het anker. verstrengeld  met met een slang in deze af-beelding. De wanden zijn beschilderd met agrarische  taferelen gemaakt door  kunst  schilder Co Bre-man.Wanneer de gebrandschilderde  glas in loodramen in het trappen portaal geplaatst zijn is niet  helemaal duidelijk. Waarschijnlijk pas na de bestemming  dat Ramswoerthe kreeg als gemeentehuis. Het heeft als  symboliek de lente.Het glas en lood werd gemaakt  door A. Le Comti.In een van de ka-mers boven  bevat een  drieluik met links het wapen van Overijssel midden Steenwijker wapen  en rechts het Nederlands wapen.Het park  is in de Engelse landschap stijl ingericht.De speelse vormen en kleuren van de Jugendstil zijn namelijk ook  gebruikt in het park. Copijn heeft geen gebruik gemaakt van rechte belijningen of een symmetrisch geheel.Achter  in het park was een kegelbaan aangelegd op een recht stuk laan, die door de gehele familie werd gebruikt. Vader  en zoons hielden zich hier ook bezig met het ringsteken te paard. Aan het eind van de laan stond een prieeltje,  waarin de familie bij regen kon schuilen.Het park is door de jaren heen sterk veranderd. Waar nu de Burgemeester  Voe-telinkschool, het clubhuis "De Korf" en enkele huizen staan, was vroeger een grote boomgaard. Toen stonden  er in het park diverse woningen, schuren en kassen. Nu staan in het park alleen nog de wo-ning van de  parkwachter en meer naar voren de bode woning. In het park stond tevens een thee koe- pel, waarvan de wanden  op dezelfde wijze beschilderd waren als in de villa. De koepel had een bijzon-der rustiek uiterlijk, de stijlen en  schoren waren voorzien van stucwerk in boom schors structuur.In 1974 brandde de thee koepel geheel af. Plannen  tot herbouw waren er wel, maar  de koepel is nooit meer de mooie koepel van vroeger geworden. Ook stond er vroeger in het park een muziektent. Door de bouwvallige toestand moest deze echter worden gesloopt. En er is nu  een nieuwe muziek tent geplaatst   vlak bij de theekoepel op het gras veld. Jugendstijl verklaring De Jugendstil is een stijl die rond 1895 ontstaan is  ten gevolge van propaganda in het tijdschrift 'Die  Jügend'. Die Jügend ging vooral tegen de historische stijlen in, die in de 19 e eeuw duidelijk  overheerst hadden. De reactie be-stond uit planten  vormen en vogels etc., die decoratief toegepast werden, en waarbij diepte en scha-duw vermeden  werd.Het was  een  harmonie waar de mens  em  natuur centraal staan.In Frankrijk was één van de belangrijke mensen in de Jugendstil -in dit gebied  Art Nouveau genoemd- Samuel Bing. Samuel Bing  was een handelaar in Japanse kunst, en had de winkel Maison de l'Art Nouveau. De stijl die hij  toonde kwam overeen met de Jugendstil, en deze  stijl werd in Frankrijk bekend als de Art Nouveau, genaamd naar de naam van de winkel van Bing Wanschilderingen Co.Breman Breman, die zijn domicilie had in het Gooi, werd bij zijn artistieke uitingen vaak geïnspireerd door  agrarische beel- den als zomerse akkers, bloeiende velden en zoals in het gemeentehuis van Steenwijk de daarmee verwante taferelen.Breman is vooral bekend geworden omdat hij een  gebruiker was van een bepaal-de schilder techniek, het Pointillisme. Pointillisme is een verf  techniek, waarbij vlakken worden opge-vuld met punten en strepen van een onvermengde  (primaire) kleur. Meest bekende Nederlandse ge-bruiker van het Pointillisme is Bremans  tijdgenoot Vincent van Gogh geweest. Breman gebruikte het Pointillisme alleen als het hem  uitkwam. Zo is het mogelijk, dat zijn werk wel en niet gepointilleerde delen vertoont. Op de  wandschilderingen in het gemeentehuis komen geen gepointilleerde delen voor. Het maken van  wandschilderingen in Rams-Woerthe was één van Bremans grote werken. De uit-beelding van de  agrarische taferelen is in perfecte harmonie met de gebrandschilderde glas in lood-ramen in het  trapportaal. De wandschilderingen laten de gehele kringloop zien van het agra-risch gebeuren. Van  het ploegen en het zaaien, via dorsen en het scheiden van het kaf van het koren, naar het malen  en brood bakken zijn de gangen van het graan aangegeven. Deze beschilderingen kunnen als  uniek worden ervaren. Breman maakte twee andere wandschilderingen in gebouwen in Utrecht  en Laren, maar beide zijn inmiddels afgebroken, zodat Bremans werk in deze omvang alleen in  Steenwijk nog te aanschouwen is.Helaas zijn deze wandschilderingen op veel plaatsen zwaar  be- schadigd door afbladderen van de verf. Al een paar maal is men tot restauratie overgegaan,  echter zonder doeltreffend resultaat.Moest de gemeenteraad in 1919 nog een bedrag uitgeven  van 10.000 gulden voor de inrichting en verbouwing van RamsWoerthe ,in de toekomst zal de  gemeente- raad wellicht een bedrag dat aanmerkelijk hoger ligt uitgeven voor de restauratie en  het behoud van de unieke wandschilderingen van Cc Breman, wil men deze voor het nageslacht  bewaren.Van Breman is in het raadhuis van Steenwijk nog een ander werk te vinden: een  schilderij, voorstellende een moe-der, die haar kind sprookjes vertelt. Het in Jugend- stijl  geschilderde schoorsteen werk, dat in de raadzaal hangt, is in 1976 door Christiaan Frederik, een  zoos van Jan Hendrik Tromp Meesters, aan de gemeente Steenwijk geschonken.Volgens  Christiaan Frederik heeft het laten vervaardigen van dit doek, in opdracht van zijn vader, meer  ten doel gehad dan een muur te sieren. ,Ik zie in het schilderij een droom en een wensdroom,  namelijk dat vaders wens en hoop, dat met en door het stichten van een grote villa en een mooi  park, niet alleen voor zichzelf en zijn gezin voor lange tijd, maar ook voor de bevolking van zijn  geliefde en gewaardeerde stad, een bijzondere verrijking zou ontstaan voor nog veel langere  tijd: daarom werd het park van het begin of aan voor iedereen vrij toegankelijk gesteld. De villa RamsWoerthe is helaas door gemeente verkocht, en nu is de Verening Henderick de Keyser, deze heeft alles gerenoveerd. In het gebouw is ook gevestigt het Hilde Krop museum. met een prachtige kunstwerken van Hildo Krop.