Zuidveenseweg Oorspronkelijk de weg van Steenwijk naar Zuidveen, die in 1872 met veldkeien bestraat werd en in 1884 alsnog met klinkers. In 1900 werd het verlengde, de weg naar Giethoorn, met klinkers bestraat. In 1904 werd het weg- gedeelte in Steenwijk omgedoopt tot Gast- huislaan. Sinds 1952 is de Zuidveenseweg een zeer drukke verkeersweg door de kern van Zuidveen, onderdeel van de N333 tussen de Blokzijlseweg en de Schansweg.
Table Caption

2021

Maart

01

Brand Gasthuisstraat

In de Gasthuisstraat in het centrum van het Overijsselse Steenwijk heeft woensdagavond en -nacht een grote brand gewoed, meldt veiligheidsregio IJsselland. Rond 03.00 uur kon het sein brand meester worden gegeven. Niemand raakte gewond. De brand begon in een kapsalon en verspreidde zich naar naastgelegen panden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan wordt nog onderzocht. Meerdere brandweerwagens uit naburige gemeenten hielpen bij het blussen.

2017

juli

02

Veel luidklokken verpieteren

Luidklokkenexpert Jan Kuipers (74) uit Steenwijk –hij zit ruim veertig jaar in het vak– vindt dat kerkelijke en burgerlijke gemeenten respectvoller moeten omgaan met het bronzen erfgoed in onze vaderlandse kerktorens. In zijn regio zijn nogal wat voorbeelden te vinden van verpieterende meesterwerken. Zie kranten overzicht op deze datum

2015

dec

16

Gereformeerde Kerk verkocht

De monumentale gereformeerde kerk aan de Onnastraat in Steenwijk is verkocht. Dat meldde de website gereformeerdekerken.info onlangs. In de gebouwen van de Overijsselse kerk komen zorgappartementen.

2014

april

04

Brand in Gymzalen van de Regionale Scholengemeenschap Tromp Meesters.

In Steenwijk gingen afgelopen nacht drie gymzalen van de Regionale Scholengemeenschap Tromp Meesters in vlammen op. De uitslaande brand ontstond rond 3.15 uur. Korpsen uit de hele regio werden ingezet om de uitslaande brand te bestrijden. Er kwam veel rook vrij, maar die trok grotendeels over de woonwijk waar de school staat. Veel ruiten van de school sneuvelden door de hitte

2013

feb

27

Brand in de De Rechter van Steenwijk op de Markt

Brand in het monumentale horecapand De Rechter van Steenwijk. Totaal uitgebrand is het pand.

2015

april

04

Ds. J. ter Steege veertig jaar predikant

De hervormde predikant ds. J. ter Steege herdenkt dat hij veertig jaar geleden tot predikant werd bevestigd. Jan ter Steege werd geboren op 26 augustus 1936 in Groningen, waar hij ook theologie studeerde. In 1965 werd hij hervormd predikant te Vrouwenparochie. Daarna stond hij te Aalsum-Wetzens (1970), Nieuwleusen (1980) en Steenwijk (1985). Ds. Ter Steege ging in 1998 met emeritaat.Hij was onder meer synodelid en voorzitter van de Confessionele Vereniging in de Nederlandse Hervormde Kerk. Van hem verschenen artikelen over plaatselijke kerkgeschiedenis en een boekje over organisten, orgels en orgelbouwers.

2001

Gemeentelijke herindeling Overijssel. Herindeling

De gemeenten Brederwiede (hoofdplaats: Vollenhove), IJsselham (hoofdplaats: Oldemarkt) en Steenwijk (hoofdplaats: Steenwijk) samengevoegd. tot één gemeente: Steenwijkerland (hoofdplaats: Steenwijk).

2000

feb.

13

Burgemeester drs. H. W. Schippers is op 49-jarige leeftijd overleden

De burgervader van Steenwijk was al ruim een halfjaar ziek. In verband daarmee werd voormalig landbouwminister Apotheker benoemd tot interim-burgemeester. Voordat Schippers in april 1995 aantrad als burgemeester van Steenwijk zat hij in het college van Enschede als wethouder voor D66.

2000

april

14

Wethouder drs. W. B. Groen heeft besloten zijn functie als wethouder neer te leggen

Daarnaast treedt hij ook terug uit de gemeenteraad. Dat heeft het gemeentebestuur gisteren bekendgemaakt De wethouder legt zijn functie neer omdat hij als mede-eigenaar vanHouthandel Wicherson aan het Steenwijkerdiep betrokken is bij de ont wikkelingen rond het Steenwijkerdiep. Met zijn aftreden wil hij elke schijn van vermenging van belangen vermijden.Wethouder Groen was onder meer belast met volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, dorpsvernieuwing en financiën. Naar verwachting zal in de raadsvergadering van volgende week dinsdag de opvolger van Groen worden gekozen.

2000

nov.

01

Onder de Markt wordt woensdag 1 november een koker met 140 tekeningen geplaatst

Pas over 1000 jaar mag de koker weer boven de grond komen.Leerlingen van de drie scholen voor voortgezet onderwijs in Steenwijk hebben de tekeningen gemaakt. De tekeningen hebben als thema "Stonecity 3000", ofwel Steenwijk in het jaar 3000. Een millenniumsteen, ook ontworpen door een scholier, dekt de koker af.

1998

aug.

09

Schoolbataljon Noord van de landmacht verhuist dit najaar van de Johan van der Kornputkazerne Steenwijk

naar Assen

De 150 instructeurs en 450 leerlingen van het bataljon vergezellen daar vanaf 1 november de Luchtmobiele Brigade in de Johan Willem Frisokazerne. Op dit moment wordt de kazerne in Assen voor 10 miljoen gulden verbouwd om de nieuwkomers te kunnen onderbrengen. Zo komen er onder meer nieuwe instructielokalen.Het Schoolbataljon Noord is een van de vier regionale schoolbataljons in Nederland. De vrijkomende kazerne in Steenwijk wordt in januari overgedragen aan het COA, dat er een asielzoekerscentrum wil vestigen.

1998

juli

07

Opening het Woonzorgcentrum "Zonnekamp"

Mr. J. A. M. Hendrikx, commissaris van de Koningin in Overijssel, heeft vanmiddag hetwoonzorgcentrum "Zonnekamp" in Steenwijk geopend.Het nieuwe verzorgingshuis heeft ruime appartementen met aparte slaapkamers. Hierdoor krijgen de bewoners een hoge mate van wooncomfort en privacy. Als enige provincie in Nederland heeft Overijssel de eis van aparte slaapkamers vastgelegd in de plannen voor de ouderenzorg. Daarom is "Zonnekamp" een uniek gebouw. Wooncomfort en privacy maken onlosmakelijk deel uit van de kwaliteit van de zorg in het verzorgingshuis, vindt de provincie.

1996

feb

02

Chef reiniging ontslagen wegens fraude

De gemeente Steenwijk heeft de 52-jarige chef van de reinigingsdienst ontslagen omdat hij op grote schaal steekpeimingen heeft aangenomen. Ook heeft hij zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte. Welke bedragen met de fraude zijn gemoeid, heeft Steenwijk niet bekendgemaakt

1995

dec.

31

Waterschap Vollenhove gaat op in het nieuwe Waterschap Wold en Wieden

Men vestigt zich in het gebouw RamsWoerthe.

1995

april

16

Drs. H. W. Schippers is per 16 april benoemd tot burgemeester van de gemeente Steenwijk

Het ministerie van binnenlandse zaken heeft dat gisteren bekendgemaakt.De 44-jarige Schippers (D66), is momenteel wethouder in de gemeente Enschede. Hij volgt J. J. Hoeksema (PvdA) op, die zeventien jaar burgemeester van Steenwijk is geweest. Hoeksema ging vrijdag met de vut.

1995

juni

22

De 48-jarige brandweercommandant de laan uit gezet

Hij verduisterde goederen van zijn werkgever en pleegde valsheid in geschrifte met declaraties, nota’s en opgaven van werkuren die medewerkers hadden gemaakt. Hij gebruikte bovendien zijn dienstauto voor eigen gebruik en dronk geregeld alcohol in werktijd.

1990

mrt.

27

Staking bij kaasfabriek Novac

De circa zeventig werknemers van de kaasfabriek Novae in Steenwijk legden vanmorgen om vier uur voor een etmaal het werk neer. Zij protesteren daarmee tegen de dreigende sluiting van de fabriek. Een woordvoerder van de Industrie- en Voedingsbond CNV, die de actie overigens formeel niet steunt, heeft dit meegedeeld. Novae is onderdeel van de zuivelcoöperatie Noord Nederland. Uit een onderzoek door een extern bureau zou zijn gebleken Hat de fabriek niet langer rendabel is.

1988

juli

05

Langste ontbijtafel in Steenwijk voor ruim 6600 man in Steenwijk

In verschillende straten van de Steenwijkse binnenstad stond een ontbijttafel van 2047 meter lang waar in totaal 6626 eters aan konden schuiven. Zij verorberden maar liefst 22.000 broodjes, die vanuit 21 distributiepunten werden aangevoerd. Met dit record krijgt Steenwijk een vermelding in het Guinness Book of Records. Om kwart over twaalf werd door klaroengeschal vanaf de Steenwijker toren het startsein gegeven.

1980

nov.

14

Nieuw wapen gemeente Steenwijk

Steenwijk krijgt haat tweede nieuwe wapen. Het oont het zilveren kruis (het symbool uit het wapen van de bisschop van Utrecht) van het Land van Vollenhove met nieuwe elementen in de vorm van de kleuren groen en blauw, symboliserend voor de waterrijke en landelijke gemeente met daarop geplaatst het hartschild met het wapen van Steenwijk. De omschrijving luidt: "Gevierendeeld door een kruis van zilver; I en IV effen azuur; II en III effen sinopel; in een hartschild van keel een anker van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren".

1978

d

Brand bij Firma kruider en van der Molen Markt

Brand in pand tapijtzaak firma Kruider en muziekhandel Van der Molen aan de Markt.

1976

feb.

20

Brand verwoest Labarca en de Drie Fusten

Er bleef bleef van de dancing zalencentrum La Barca en de Drie Fusten in de Oosterstraat niets over.

1975

dec.

31

De kousenfabriek Danlon Steenwijk sluit

De kousenfabriek Danlon Steenwijk gaat op 31 december van dit jaar sluiten ondanks pogingen van de vakbonden, het Arbeidsblreau en de Gemeente het bedrijf draaiende te houden. Daarmee komen 48 vrouwelijke en twee mannelijike werknemers op straat te staan. Een en ander is vrijdag meegedeeld door een woordvoerder van Danion

1974

juli

13

Brand bij de Koperenpomp te Eesveen

Vrijdagmiddag is rond half drie brand uitgebroken in hotel-restaurant De Koperen Pomp aan de Eesveenseweg in Steenwijk (Ov.). Het vuur wordt bestreden door de Steenwijkse brandweer met assistentie van de korpsen uit Vledder en Oldemarkt. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

1974

mei

05

Theekoepel in Park RamsWoerthe afgebrand

De theekoepel is geheel afgebrand, oorzaak onbekend.

1973

Groenten Veiling Steenwijk haalt 60'jarig bestaan niet

Een tuinbouwveiling in Noord Overijssel die volgend jaar mei het zestigjarig bestaan zou vieren, haalt dit jubileum niet meer. De veiling Steenwijk wordt per 1 januari 1973 opgeheven. Reden: de vergrijzing van de tuinbouw in dit gebied en voor een deel ook de omschakeling van groente- en bloementeelt.Het enige personeelslid, de heer H. van de Knokke, behoeft niet bang te zijn voor zijn toekomst. Hij gaat met pensioen en het veilingbestuur heeft besloten met opheffing van de veiling te wachten totdat hij 65 jaar zou zijn geworden.

1973

Herindeling gemeenten Noordwest-Overijssel

Door samenvoeging van negen kleinere gemeenten ontstonden drie nieuwe: Brederwiede, IJsselham en Steenwijk. Daarbij werd de nieuwe gemeente Steenwijk gevormd door de vroegere gemeenten Steenwijk en Steenwijkerwold, waarvan het meest westelijke deel overging naar de gemeente IJsselham.

1972

aug.

11

Dronken soldaten maakten tankrit

Na 25 biertjes in de compagniesbar vonden de beide knapen, uit Leeuwarden en Groningen afkomstig en beide 21 jaar het nog niet welletjes. „We gaan in Steenwijk kijken of er nog iets open is", besloten ze; Er werd een AMX gestart die het even later liet afweten. Maar Marcel; die boordschutter was op zo'n rupsvoertuig, wist er nog wel meer te staan, met 300 liter benzine aan boord.De tocht begon en"'awat's door een hek op de legerplaats Havelte ging het richting Steenwijk. In de Kerkstraat aldaar ging het echter helemaal mis. Er werd een straat met eenrichtingsverkeer van de verkeerde kant ingereden, en Marcel zou er wel even achteruit uitrijden. Heel vreemd was toen, dat Marcel en Albert, zonder enige last te ondervinden van speurende politiemensen, ongehinderd via Assen naar Groningen konden rijden, waar het gevaarte bij het ouderlijk huis van een van beide in de tuin werd geparkeerd.

1971

Sloop oude station

Weer stukje historie weg.
Design Albert © 2022