ADRES Eesveenseweg 25 8332ja Steenwijk
CONTACT steenwiek@gmail.com f: 0641225543
 

SWINDERMANSPOORTJE

                                                                                                         
Swindermanspoortje     Het Rn de Scholestraat staat een leuk poortje, dat in de  volksmond nog altijd het Swindermanspoortje  wordt genoemd. Vanwaar die naam? Dat heeft  alles te maken met de kanunnik Harmen van  Swinderen, die omstreeks het midden van de  zestiende eeuw was verbonden aan het kapittel  van de Sint Clemenskerk in Steenwijk. Zijn ouders waren Johan  van Swinderen en Mechteld, die woonden op de hoeve Businge,  even buiten de stadsgracht tussen de Gasthuis- en Woldpoort.  Mogelijk zal Harmen gestudeerd hebben aan de Steenwijker  kapittelschool en is hij daarna geestelijke geworden. Zo was hij  tege- lijkertijd pastoor te Vledder en kanunnik in Steenwijk. Beide  ambten waren moeilijk te combineren, maar in zijn tijd nam men  het niet zo nauw met de regels en liet men een van de beide  ambten vaak door een plaatsvervanger uitoefenen. Harmen van Swinderen stierf in 1560. Na opening van zijn  testament bleek dat hij twee huizen had bij de Kleine Kerk en dat  hij nog verschillende jaarlijkse renten had bestemd voor een 
Cooking like Grandma Sit dolore adipisicing. Amet deserunt, veniam est
 liefdadig doel en het onderhoud van de in 1627 gestichte school te financieren. In de vier kamers die de huizen telden konden acht armlastige burgers worden ondergebracht,in elke kamer. Zij  mochten daar gratis wonen en ontvingen bovendien een  uitkering uit de renten die Harmen had gelegateerd. De uitvoering van het testament was opgedragen aan het  stadsbestuur, dat spoedig een reglement opstel-de over de wijze  waarop de goederen beeerd moesten worden.  In zo'n geval werd er dan een provisor aangesteld, die werd  belast met het bestuur van de Swindermanstichting. Niet  iedereen kwam in aanmerking voor deze vorm van onderdak: de  toekomstige bewoner moest geboren burger of burgeres van  Steenwijk zijn, een tot dan toe deugdzaam Leven geleid hebben  en be- jaard zijn. Als taken kreeg hij mee dat hij tot God moest  bidden en danken voor de gemeenschappelijke welvaart, zoals  zij die van aalmoezen leefden betaamde. Na vele eeuwen bleek  eerst in 1979 (!) dat zich voor een vrijgekomen 'proeve' of  uit-kering geen gegadigde meer had gemeld. De gemeenteraad  besloot daarom op 13 december van dat jaar voortaan geen  pogingen meer te doen om nog vrijgekomen proeven opnieuw  toe te kennen. Daarmee kwam een einde aan.
Op de pc of tablet website staat veel meer info over Steenwijk
ADRES Adres: Eesveenseweg 25  8332 ja Steenwijk
CONTACT e: steenwiek@gmail.com f: 0641225543
Cooking like Grandma Sit dolore adipisicing. Amet deserunt, veniam est
 

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        

SWINDERMANSPO

ORTJE

                                                                                                         
Swindermanspoortje     Het Rn de Scholestraat staat een leuk poortje, dat in de  volksmond nog altijd het Swindermanspoortje  wordt genoemd. Vanwaar die naam? Dat heeft  alles te maken met de kanunnik Harmen van  Swinderen, die omstreeks het midden van de  zestiende eeuw was verbonden aan het kapittel  van de Sint Clemenskerk in Steenwijk. Zijn ouders waren Johan  van Swinderen en Mechteld, die woonden op de hoeve Businge,  even buiten de stadsgracht tussen de Gasthuis- en Woldpoort.  Mogelijk zal Harmen gestudeerd hebben aan de Steenwijker  kapittelschool en is hij daarna geestelijke geworden. Zo was hij  tege-lijkertijd pastoor te Vledder en kanunnik in Steenwijk. Beide  ambten waren moeilijk te combineren, maar in zijn tijd nam men  het niet zo nauw met de regels en liet men een van de beide  ambten vaak door een plaatsvervanger uitoefenen. Harmen van Swinderen stierf in 1560. Na opening van zijn  testament bleek dat hij twee huizen had bij de Kleine Kerk en dat  hij nog verschillende jaarlijkse renten had bestemd voor een 

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        
Heading DIFFICULTY:         TIME:         SERVINGS:             dolore magna cillum occaecat proident elit veniam. Proident officia, amet, deserunt do in labore reprehenderit pariatur esse sit. Consequat anim id minim ipsum enim velit in commodo ea aute. Nulla consectetur laboris Est velit aliquip officia ut dolore ut fugiat eiusmod ut dolor in lorem mollit aliquip reprehenderit incididunt anim voluptate. ea aute. Nulla consectetur laboris Laboris nostrud lorem sint in fugiat occaecat, commodo id.

BAKING

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        
Ingredients A LINE OF SUBHEADING TEXT Enim excepteur ut eiusmod, officia ad dolor in ullamco in veniam excepteur dolor officia dolore proident. Qui eu sed in velit, commodo excepteur. Reprehenderit nostrud quis cupidatat aliqua eu deserunt, reprehenderit occaecat fugiat aliquip incididunt.
Steenwiek mien stad