© 2019 Albert
STEENWIEK

Historische winkels en bedrijven die nu nog

bestaan

Rijkmans

In 1872 kocht de uit Zuidveen afkomstige Thijs Rijkmans van Jan Meesters een schorsmolen, een leerlooierij en een houtzaagmolen aan de noordzijde van het Steenwijkerdiep, vlak bij de Woldpoort. Meesters had de molen in 1843 in Groningen gekocht,waar deze als papiermolen was gebruikt, maar bouwde de molen om tot houtzaagmolen,. Rijkmans veranderde de molen in een korenmolen en vestigde in de voormalige zagerij, het lange onderstuk van de molen, een grutterij. Samen met zijn drie zoons, Klaas, Hendrik en Roelof had Thijs Rijkmans de leerlooierij, de graanmo- len en de grutterij aan wat men toen aanduide Woldpoort 19. Vele jaren maalde de Molen van Rijkmans, zoals deze door de bevolking werd genoemd. Met de komst van de stoommachine en de dieselmotor verdwenen de molens uit het Stadsbeeld, zo ook deze molen. Omdat de molen al een aantal jaren niet was gebruikt werd besloten dat hij in 1917 door Opel Rijkmans afgebroken zou worden, en verdween het beeldbepa- lende bouwerk van het Steenwijkerdiep. Maar alles veranderde snel in het bedrijf Thijs Rijkmans. De meelhandel en handel in grutterswaren verdwenen en de looi- extractproductie was gestopt, omdat men op chemische wijze het looizuur veel goedkoper en sneller kon vervaardigen. Kort daarna in 1919 begonnen Klaas en Roelof met een garage en reparatiebedrijf aan de Tukseweg. Hendrik kreeg de leiding over de leerlooierij en Roelof vertrok al spoedig naar Meppel waar eveneens een autohandel was gesticht. De band met Meppel (Tweelo) is altijd gebleven. Klaas Rijkmans begon in de bestaande gebouwen van de voormalige korenmolen met reparatie en stalling van auto’s, de verkoop van onderdelen, motorbrandstoffen en olie en men kon er zelfs een auto huren: met of zonder chauffeur. De stallingruimte was zo groot dat er ter plaats voor veertig automobielen. De verkoop van auto’s was heel belan- grijk en al spoedig verwierf men het dealerschap van Ford. Om de T- en A- Fords aan het publiek te tonen werd, naast de woning van Thijs Rijkmans, aan de Tukseweg een showroom gebouwd. De eerste auto verkocht Klaas Rijkmans in 1920 aan een boer uit de Wijk bij Meppel. De Ford Sedan de Luxe kostte destijds elfhonderdtwintig gulden. In die begin jaren moesten de auto’s eerst nog gedeeltelijk worden geassembleerd. Vóór de showroom stond een benzinepomp waar de autobezitters konden tanken. In 1926 verruilde Rijkmans het dealerschap van Ford voor dat van Generaal Moters. Er kwamen andere typen auto’s op de markt met merken als Buick, Oldsmobile en Pontiac. In 1927 organiseerde, op initiatief van Hendrik Rijkmans, een groep Steenwijker particulieren voor de eerst maal de Zon-nedag, een autotocht voor bejaarden. Tot 1968 werden derge- lijke tochten georganiseerd. In 1931 kwam zoon Thijs (1911-1993), de vader van de huidige directeur, in het bedrijf en ging men zich uitsluitend toeleggen op de automobielbranche. De leerlooierij werd een apart bedrijf en ook de autohandel in Mep- pel werd verzelfstandigd. Het bedrijf in Steenwijk werd nu de Fa. K. Rijkmans & Zoon. In de jaren voor de tweede wereldoor- log ging het slecht met de economie en de autoverkoop viel vrijwel stil. Er was gebrek aan olie en benzine en in het begin van de oorlog werden er steeds meer auto’s, voor zover ze niet door de Duitse bezetter gevorderd waren, uitgerust met een gas- generator die hout, turf of steenkool als brandstof gebruikte, Rijkmans verzorgde ondermeer de verkoop en de inbouw van degelijke motoren. Het duurde vele jaren eer het bedrijf na de oorlog de normale werkzaamheden kon hervatten. Omstreeks 1950 trok de handel aan en legde men zich vooral toe op de oude Amerikaanse legertrucks, met de komst van de Chevrolet- modellen en al vrij spoedig daarna ook met het merk Opel kwam er weer een gezonde basis voor het bedrijf. Auto’s moesten in die tijd nog echt door de verkoper aan de man worden gebracht. Zo verzorgde Jaap Lok ruim dertig jaar de verkoop in deze omgeving. In 1952 werd een grote werkplaats gebouwd aan de Tukseweg, In 1964 werd in Meppel het autobedrijf Tweelo gesticht het doorliep een stormachtige ontwikkeling en al spoedig (1967) betrok men een nieuw pand op het industrieterrein. In 1966 werd de huidige directeur Klaas Rijkmans, geboren in 1944, in het bedrijf opgenomen. Ook in Steenwijk verliep alles voorspoedig. Opel brak verkooprecords en er kwam behoefte aan meer ruimte. Deze werd verkregen door in de jaren zeventig van de vorige eeuw de restanten van de oude korenmolen te verwijderen, evenals de garageboxen. In 1976 kwam er een nieuwe showroom aan de zijde van de Tukseweg en in 1992 gevolgd door een nog fraaiere showroom aan de westzijde van het kantoorpand. Inmiddels waren in 1982 aan de Steenwijkerdiepzijde de magazijn en receptieruimte geheel gerenoveerd en uitgebreid. In 1983 een online verbinding met Tweelo Meppel. In 1988 kreeg de kant van het Steenwijkerdiep een heel ander aanzien door de bouw van een creditkaart tankstation en de opslag van gebruikte auto’s. In 1986 was Henk Alberts bij Rijk- mans komen werken. Inmiddels deelt hij als mede aandeelhouder de dagelijkse leiding met directeur Klaas Rijkmans. In de- cember 1994 werd op grootse wijze gevierd dat men 65 jaar geleden begon met de verkoop van het merk Opel. In 2009 stond een grote verhuizing voor de deur. Na 136 jaar verliet het bedrijf de locatie Tukseweg/Steenwijker-diep voor een prach- tig pand aan de Dolderweg. Aan de Tukseweg was geen uitbreiding meer mogelijk.