In 1872 kocht de uit Zuidveen afkomstige Thijs Rijkmans van Jan Meesters

een schorsmolen en  schorshandel,een leerlooierij en een houtzaagmolen

aan de noordzijde van het Steenwijkerdiep, vlak bij  de Woldpoort. Meesters

had de molen in 1843 in Groningen gekocht,waar deze als papiermolen was

gebruikt, maar  bpuwde de molen om tot houtzaagmolen,. Rijkmans veran-

derde de molen in een korenmolen en vestigde  in de voormalige zagerij,het

lange onderstuk can de molen, een grutterij. Samen met zijn drie zoons,

 Klaas, Hendrik en Roelof had Thijs Rijkmans de leerlooierij,de graan-molen

en de grutterij aan wat men  toen aanduide  Woldpoort 19. Vele jaren maalde

de Molen van Rijkmans,zoals deze door de bevolking  werd genoemd. Met

de komst van de stoommachine en de dieselmotor verdwenen de molens

uit het  stadsbeeld. Zo ook deze molen. Omdat de molen al een aantal jaren

niet was gebruikt werd besloten dat  hij in 1917 afgebroken zou worden. en

verdween het beeldbepalende bouwerk van het  Steenwijkerdiep.Maar alles veranderde  snel in het bdrijf Thijs Rijkmans. De meelhandel en

handel in  grutterswaren verdwenen en de looiextractproductie was gestopt, omdat men op chemische wijze het  looizuur veel goedkoper en

sneller kon vervaardigen. Kort daarna  in 1919 begonnen Klaas en Roelof met  een garage en reparatiebedrijf aan de Tukseweg.Hendrik kreeg

de leiding over de leerlooierij en Roelof  vertrok al spoedig naar Meppel waar eveneens een autohandel was gesticht. De band met Meppel

 (Tweelo) is altijd gebleven. Klaas  Rijkmans begon in de bestaande gebouwen van de voormalige korenmolen met reparatie en  stalling van

auto’s, de verkoop van onderdelen,  motorbrandstoffen en olie en men kon er zelfs een auto  huren: met of zonder chauffeur.De stallingruimte

was zo groot dat er ter plaats voor veertig  automobielen.De verkoop van auto’s was heel belangrijk en al spoedig verwierf men het dealerschap

van  Ford.Om de T- en A- Fords aan het publiek te  tonen werd, naast de woning van Thijs Rijkmans, aan de  Tukseweg een showroom

gebouwd. De eerste auto verkocht  Klaas Rijkmans in 1920 aan een

 boer uit de  Wijk bij Meppel. De Ford Sedan de Luxe kostte destijds

elfhonderdtwintig gulden. In die beginjaren  moesten de auto’s eerst

nof gedeeltelijk  worden geassembleerd. Vóór de showroom stond

een  benzinepomp waar de autobezitters konden tanken. Im 1926

verruilde Rijkmans het dealerschap  van Ford  voor dat van Generaal

Moters.Er kwamen andere typen auto’s op de markt met merken als

Buick,  Oldsmobile n Pontiac. In 1927 organiseerde,  op initiatief van

Hendrik ijkmans, een groep Steenwijker  particulieren voor de eerst

maal de Zonnedag, een autotocht voor bejaarden.Tot 1968 werden

 dergelijke  tochten georganiseerd. In 1931 kwam zoon Thijs (1911-

1993), de vader van de huidige diecteur, in het bedrijf en ging men

zich  uitsluiten  toeleggen op de automobielbranche. De leerlooierij

werd een apart bedrijf en ook de autohandel  in Meppel werd verzelf-

standigd. Het bedrijf in Steenwijk  werd nu de Fa. K. Rijkmans & Zoon.

In de jaren  vóór de tweede wereldoorlog ging het slecht met de

economie en de autoverkoop viel vrijwel stil.Er was  gebrek aan olie en benzine en in het begin van de oorlog werden er steeds meer auto’s,

voor zover ze  niet door de Duitse bezetter gevorderd waren,  uitgerust met een gasgenerator die hout, turf of steenkool  als brandstof

gebruikte, Rijkmans verzorgde onder meer de verkoop en  de inbouw van  degelijke motoren.  Het duurde vele jaren eer het bedrijf na de

oorlog de normale werkzaamheden kon hervatten. Omstreeks  1950 trok de handel aan en  legde men zich vooral toe op de oude Amerikaanse

legertrucks, met de komst  van de Chevrolet-modellen en al vrij spoedig daarna ook met het merk  Opel kwam er weer een gezonde  basis

voor het bedrijf. Auto’s moesten in die tijd nog echt door de verkoper aan de man worden gebracht.  Zo  verzorgde Jaap Lok ruim dertig jaar de

verkoop in deze omgeving. In 1952 werd een grote werkplaats  gebouwd aan de Tukseweg, In 1964 werd in  Meppel het autobedrijf Tweelo

gesticht het doorliep een  stormachtige ontwik-keling en al spoedig (1967) betrok men een nieuw pand op het  industrieterrein. In 1966 werd de

huidige  directeur Klaas Rijkmans, geboren in 1944, in het bedrijf opgenomen. Ook in  Steenwijk verliep alles  voorspoedig. Opel brak

verkooprecords en er kwam behoefte aan meer ruimte.  Deze werd verkregen door in de jaren zeventig van de vorige eeuw de  restanten van

de oude korenmolen  te verwijderen, evenals de garage-boxen. In 1976 kwam er een nieuwe showroom aan de zijde van de  Tukseweg en  in

1992 gevolgd door een nog fraaiere showroom aan de westzijde van het kantoorpand.  Inmiddels waren in 1982 aan de Steenwijkerdieozijde de

 magazijn en receptieruimte geheel gerenoveerd  en uitgebreid. In 1983 een online verbinding met  Tweelo-Meppel. In 1988 kreeg de kant van

het  Steenwijkerdiep een heel ander aanzien door de bouw van een creditkaart tankstation en de opslag van  gebruikte auto’s. In 1986 was Henk

Alberts bij  Rijkmans komen werken. Inmiddels deelt hij als mede- aadeelhouder de dagelijkse leiding met directeur Klaas Rijkmans. In

december 1994 wrd op grootse  wijze gevierd dat men 65 jaar geleden begon met de verkoop van het  merk Opel.In 2009 stond een grote

verhuizing voor de deur. Na 136 jaar verliet  het bedrijf de locatie Tukseweg/Steenwijkerdiep voor een prachtig pand aan de Dolderweg. Aan de

Tukseweg was geen  uitbreiding meer mogelijk.

Rijkmans Steenwijk

Dolderweg 50

Tel: 0521 51 28 41  

Fax: 0521 51 79 03

Email: steenwijk@rijkmans.nl

Website: http://www.rijkmans.nl/steenwijk

Rijkmans Meppel

Industrieweg 3

Tel: 0522 25 36 36

Fax: 0522 26 05 61

Email: meppel@rijkmans.nl

Rijkmans Emmeloord

Produktieweg 12

Tel: 0527 69 81 31

Fax: 0527 61 87 66

Email: emmeloord@rijkmans.nl