© Albert
STEENWIEK

Monumenten

RamsWoerthe

Het Ramswoerthe is gebouwd door Jan Hendrik Tromp Meester in 1899.De totale kosten voor deze kapi- tale villa was  75.582 gulden.Een van de kamers heeft  het originele plafond nog, mem heeft nu gekeken onder de andere  plafons en heeft men de verf verwijderd .En er onder zitten prachtige schilderingen ,men is nu van plan om deze weer te voorschijn te halen.In het hele huis treft men bij de versieringen  en afbeel- dingen apen, uilen, hagedissen  panter achtige dieren aan.In de hal  waar een choorsteenmantel staat prijkt twee maal het wapen van de Trompmeesters .Er tussen staat een onderdeel van van het oude wa- pen van Steenwijk, het anker. verstrengeld  met met een slang in deze afbeelding. De wanden zijn beschil- derd met agrarische taferelen gemaakt door kunst  schilder Co Breman.Wanneer de gebrandschilderde  glas in loodramen in het trappen portaal geplaatst zijn is niet  helemaal duidelijk. Waarschijnlijk pas na de bestemming  dat Ramswoerthe kreeg als gemeentehuis. Het heeft als  symboliek de lente.Het glas en lood werd gemaakt  door A. Le Comti.In een van de kamers boven  bevat een drieluik met links het wapen van Overijssel midden Steenwijker wapen en rechts het Nederlands wapen. Het park is in de Engelse land- schap stijl ingericht. De speelse vormen en kleuren van de Jugendstil zijn namelijk ook gebruikt in het park. Copijn heeft geen gebruik gemaakt van rechte belijningen of een symmetrisch geheel. Achter in het park was een kegelbaan aangelegd op een recht stuk laan, die door de gehele familie werd gebruikt. Vader  en zoons hielden zich hier ook bezig met het ringsteken te paard. Aan het eind van de laan stond een prieelt- je, waarin de familie bij regen kon schuilen. Het park is door de jaren heen sterk veranderd. Waar nu de het Voetelinkhuis staat en waar nu de Moskee in zit en enkele huizen staan, was vroeger een grote boom- gaard. Toen stonden  er in het park diverse woningen, schuren en kassen. Nu staan in het park alleen nog de woning van de  parkwachter en meer naar voren de bode woning. In het park stond tevens een thee koepel, waarvan de wanden op dezelfde wijze beschilderd waren als in de villa. De koepel had een bijzon- der rustiek uiterlijk, de stijlen en  schoren waren voorzien van stucwerk in boom schors structuur.In 1974 brandde de thee koepel geheel af. Plannen tot herbouw waren er wel, maar  de koepel is nooit meer de mooie koepel van vroeger geworden. Ook stond er vroeger in het park een muziektent. Door de bouwval- lige toestand moest deze echter worden gesloopt. En er is nu  een nieuwe muziek tent geplaatst vlak bij de theekoepel op het gras veld. Jugendstijl verklaring De Jugendstil is een stijl die rond 1895 ontstaan is  ten gevolge van propaganda in het tijdschrift 'Die  Jügend'. Die Jügend ging vooral tegen de historische stijlen in, die in de 19 e eeuw duidelijk  overheerst hadden. De reactie bestond uit planten vormen en vogels etc., die decoratief toegepast werden, en waarbij diepte en schaduw vermeden werd. Het was  een  harmonie waar de mens  em  natuur centraal staan.In Frankrijk was één van de belangrijke mensen in de Jugendstil - in dit gebied  Art Nouveau genoemd- Samuel Bing. Samuel Bing  was een handelaar in Japanse kunst, en had de winkel Maison de l'Art Nouveau. De stijl die hij  toonde kwam overeen met de Jugendstil, en deze  stijl werd in Frankrijk bekend als de Art Nouveau, genaamd naar de naam van de winkel van Bing Wand- schilderingen Co.Breman Breman, die zijn domicilie had in het Gooi, werd bij zijn artistieke uitingen vaak geïnspireerd door agrarische beelden als zomerse akkers, bloeiende velden en zoals in het gemeentehuis van  Steenwijk de daarmee verwante taferelen. Breman is vooral bekend geworden omdat hij een  gebrui- ker was van een bepaalde schilder techniek, het Pointillisme. Pointillisme is een verf techniek, waarbij vlak- ken worden opgevuld met punten en strepen van een onvermengde  (primaire) kleur. Meest bekende Ne- derlandse gebruiker van het Pointillisme is Bremans  tijdgenoot Vincent van Gogh geweest. Breman ge- bruikte het Pointillisme alleen als het hem uitkwam. Zo is het mogelijk, dat zijn werk wel en niet gepointil- leerde delen vertoont. Op de wandschilderingen in het gemeentehuis komen geen gepointilleerde delen voor. Het maken van wandschilderingen in Rams-Woerthe was één van Bremans grote werken. De uitbeel- ding van de  agrarische taferelen is in perfecte harmonie met de ge-brandschilderde glasinloodramen in het trapportaal. De wandschilderingen laten de gehele kringloop zien van het agrarisch gebeuren. Van  het ploegen en het zaaien, via dorsen en het scheiden van het kaf van het koren, naar het malen  en brood bakken zijn de gangen van het graan aangegeven. Deze beschilderingen kunnen als uniek worden ervaren. Breman maakte twee andere wandschilderingen in gebouwen in Utrecht en Laren, maar beide zijn inmid- dels afgebroken, zodat Bremans werk in deze omvang alleen in  Steenwijk nog te aanschouwen is. Helaas zijn deze wandschilderingen op veel plaatsen zwaar  beschadigd door afbladderen van de verf. Al een paar maal is men tot restauratie overgegaan, echter zonder doeltreffend resultaat. Moest de gemeenteraad in 1919 nog een bedrag uitgeven  van 10.000 gulden voor de inrichting en verbouwing van RamsWoerthe ,in de toekomst zal de gemeenteraad wellicht een bedrag dat aanmerkelijk hoger ligt uitgeven voor de restau- ratie en het behoud van de unieke wandschilderingen van Cc Breman, wil men deze voor het nageslacht  bewaren. Van Breman is in het raadhuis van Steenwijk nog een ander werk te vinden: een schilderij, voorstellende een moeder, die haar kind sprook- jes vertelt. Het in Jugendstijl geschilderde schoorsteen werk, dat in de raadzaal hangt, is in 1976 door Christiaan Frederik, een zoon van Jan Hendrik Tromp Meesters, aan de gemeente Steenwijk geschonken. Volgens Christiaan Frederik heeft het laten vervaardigen van dit doek, in opdracht van zijn vader, meer ten doel gehad dan een muur te sieren. Ik zie in het schilderij een droom en een wensdroom, namelijk dat vaders wens en hoop, dat met en door het stichten van een grote villa en een mooi  park, niet alleen voor zichzelf en zijn gezin voor lange tijd, maar ook voor de bevolking van zijn  geliefde en gewaardeerde stad, een bijzondere verrijking zou ontstaan voor nog veel langere  tijd: daarom werd het park van het begin of aan voor iedereen vrij toegankelijk gesteld.