© 2019 Albert
STEENWIEK

Historische winkels en bedrijven die nu nog

bestaan

Polak

Op 1 mei 1854 begon Izak (hebreeeuws: Jitschak) Salomon Polak op 20 jarige leeftijd aan het begin van de Oosterstraat in Steenwijk een groothandel in grutterswaren, zuidvruchten, specerijen en bak-kerij waren. Naast zijn drukke werkzaamheden als directeur van de maalderij en groothandel was J.S. Polak ook nog negen jaar lid van de Steenwijker gemeenteraad (1886-1895). De op 31 december 1834 in Steenwijk geboren Polak overleed op 28 januari 1902. Zoon Bernard had de zaak al overgeno- men in 1894 en was nog steeds gevestigd in de Oosterstraat. Wel had men opslag- ruimte bij de Molenwal in gebruik genomen. In 1902 liet men een pakhuis bouwen aan de Scholenstraat tegen de toen nog intact zijnde wal. Er naast stonden nog enige woningen. Verschillende werknemers verbleven lang bij het bedrijf. Zoals de familie Kroon, familie Aaldert Bult en Jan Lantinga en de familie Koppel uit Ut-recht. De koek- kruiden waren zeer hoog gewaardeerd in 1899 J.C Polak in Antwerpen waar men de gouden medaille kreeg en even zo in 1901 in Rotterdam. Bernard Polak liet zich in 1905 als woonhuis de villa Zonnehoek bouwen. Toen nog aan de Nieuwe Stationsweg, in 1908 omgedoopt tot Jan Hendrik Tromp Meestersstraat. De fraaie Jugendstil villa was ontworpen door de Steenwijker architect Bato Rouwkema in samenwerking met de uit Kampen afkomstige architect G.B. Broekema. Helaas is het pand door brand verwoest op 22 september 1986 en niet weer op gebouwd. Berend Polak was raadslid van 1911-1917 en wethouder van 1914-1917. Bestuurslid van de Kamer van Koophandel en plaatselijk vertegenwoordiger van de Nederlandse Bond van Bak- kersgezellen. In 1924 werd de firmanaam gewijzigd in N.V. Handelsmaat-schappij J.S. Polak (in 1975 werd de N.V. een BV). In 1932 kwam Bernards zoon Frederik Leo Polak (Frits,geboren in Steenwijk op 11 juni 1913) ook in het bedrijf werken. Het bedrijf groeide was nog steeds in de Oosterstraat gevestigd, en men keek nu echt om naar meer ruimte. Die werd gevonden in de Scholenstraat. In 1942 werd er naast het magazijn, een nieuwe fabriek en kantoor ruimte gebouwd. In dat zelfde jaar 1942 overleed Bernard Polak. In 1967 trad de heer J.J. Draaisma, die al sinds 1954 in dienst was bij Polak, tot de directie toe wegens gebrek aan opvolging binnen de familie Polak. In 1973 werd besloten om een nieuwe, moderne specerijenmaalderij te bouwen op het nieuwe industrieterrein Groot Verlaat. Na de pensionering van directeur Frits Polak in 1978, kwam het bedrijf onder leiding van de heer Draaisma. Het bedrijf groeide uit tot de specialist in specerijen voor het bakkerijbranche in Neder- land, België, Duitsland en en Zwitserland. De kroon op het werk kwam in 1979, toen Hare Majesteit Koningin Juliana de firma Polak het recht verleende tot het voeren van het predikaat Koninklijk. Deze onderscheiding kreeg men ter ere van het 125 jarig bestaan en de positie als marktlijder in Nederland in de bakkerijbranche. Het embleem van Polak werd aangepast (de Steenwijker Toren) door de toren in een rechthoek te plaatsen en daar boven een kroon, naar ontwerp van Fred Zoer. In 1995 trad de heer Draaisma zich terug als directeur en werd opgevolgd door de heer J.G.A. Sars, onder wiens leiding het bedrijf verder uitgroeide tot de grootste kaneelimporteur en daarmeede grootste leverancier van bakkerijspecerijen in Europa. De laatste jaren is de opslagruimte uitgebreid tot 20.000 m en de productie ruimte van ongeveer 2000 m. Sinds 1991 maakt De Weerd Specerijen, specialist in exclusieve specerijenmelanges voor vlees, vis en kipindustrie onderdeel uit van de holding.