ADRES Eesveenseweg 25 8332ja Steenwijk
CONTACT steenwiek@gmail.com f: 0641225543

ONTSTAAN VAN STEENWIJK

                                                                                                            
Ontstaan van Steenwijk     Steenwijk ligt in de kop van Overijssel op de grens van enkele stuwwallen(de Woldberg en de Havelterberg) en  het laagveen gebied van Giethoorn, de Wieden en de de Weerribben. Door Steenwijk stroomt van oorsprong een kleine rivier, de STEENWIJKER Aa, welke ontstaan is door   smeltwater. Later is deze Steenwijker Aa gekanaliseerd en heet dan vanaf Steenwijk het Steen- wieker Diep en deze maakt de  stad bereikbaar voor scheepvaart. Bestuurlijk gezien maakte Steenwijk deel uit van het gewest Land van Vollen- hove. In 944 kreeg de bisschop van Utrecht  Balderik  het jachtrecht in Vollen- hove,in 1024 verwierf hij het graafschap  Drenthe,waartoe dus ook het land van Vollenhove behoorde. Het was dan Balderik of zijn op volger die Steen- wijk moet hebben gesticht. Er bestaat ook een legende over het ontstaan van Steenwijk. namelijk van drie  kastelen aan de oevers  van de Aa t.w. Oostwijk,  Middelwijk en Westwijk. Het middelste slot was  Middelwijk en deze naam  zou veranderd zijn  in Steenwijk. In 1141 bestond  de Sint Clemens-kerk  al, deze 
Cooking like Grandma Sit dolore adipisicing. Amet deserunt, veniam est
was  door de bisschop  Hardbert al als kapittelkerk was  door de bisschop  Hardbert al als kapittelkerk  aangewezen voor het Land  van Vollenhove,als  onderdeel van de abdij van Ruinen. Vanuit de kapittelkerk werden  parochies gesticht in  Friesland en Drenthe. Aan de macht van bisschoppen werd nogal eens  getwijfeld in die tijd. Er werd in 1229 een  troepenmacht gestationeerd in Steenwijk, onder  leiding van bisschop Wilbrand van Oldenburg. Deze moest  het hoofd bieden  aan nog geen verdedigingswerken in die  tijd. In 1295 werd melding ge- maakt van versterkte  plaats Steenwijk (aarden wallen/ houten palissaden  moet men dan aan den-ken. In  1412 bestond de Meijeringepoort (later Gasthuispoort). Er werd begonnen met de aanleg van de gracht aan de  zuidwest zijde. De Sint Clemens werd in 1500 afgebouwd in steen. Steenwijk werd onderdeel van het Oostenrijkse vorstenhuis de Habsburgers. Het huwelijk van Filips de Schone met de Spaanse  koningsdochter Johanna waren grote delen van Europa onder  een koningschap bij el-kaar gebracht. Hun  zoon Karel kreeg  uiteindelijk de Nederlanden Oosten-rijk, Spanje en Italie in een land. De installatie van Karel de V zorgde voor schermutselingen rond Steenwijk. De ligging van Steenwijk was om richting Friesland te gaan, was erg belangrijk. Hij werd krachtig tegen gewerkt door  door de hertog Karel van Gelre. In 1522 werd door Cornelis van Meurs een poging onder nomen om de stad in te nemen. Vijfhonderd soldaten  lieten het leven,maar de aanval werd afgeslagen. Maarten  van Rossem lukte het wel op 20 september 1523 Steenwijk te veroveren voor de Gelderse Hertog. Deze verovering werd grondig gedaan, de gehele stad werd in de as gelegd en de bevolking vluchtte. Bij deze brand ging ook het stadsarchief in vlammen op. Zodoende zijn er weinig geschriften te vinden van voor die tijd. De bezetting duurde niet zo lang, al op 4 november 1523 wist Karel V Steenwijk te heroveren en voegde  het  onder gezag van de stadhouder van Friesland George Schenck van Toutenburg. Na 1523  werd de stad en zijn verdedigingswerken weer opgebouwd, maar bij het sluiten van de vrede in 1528  werd de opbouw van de verdedigingswerken weer gestopt. In 1528 was de positie van de Gelderse hertogen zo verzwakt dat ze  vrede sloten met Karel V. De bisschop van Utrecht droeg ook zijn wereldlijke macht over aan  de keizer en Steenwijk werd  bestuurlijk weer onderdeel van  Overijssel. Het duurde nog geruime tijd, maar toen men in 1543 het Verdrag van Venlo  ondertekende,waarbij ook Gelre overgedragen werd  aan de Habsburgers,  kwam er er eindelijk een einde aan de schermutselingen. Er kwam  een  tijdelijke rust toen Karel V in 1555 zijn gezag over de Nederlanden  aan zijn zoon Filips, die 1556 koning van Spanje werd, overdroeg.  De onder Karel V ingevoerde hervormingen werden echter door de  adel van de Nederlanden niet zo gewaardeerd. Ze werden ernstig gekort in hun privileges en waren  verantwoording schuldig aan de in- middels benoemde landvoogdes Margaretha van Parma. Willem van Oranje wierp zich op als leider van de Nederlandse adel tegen de Spaanse koning. Hij verzette zich  ook sterk tegen de Spaanse  maatregelen  tegen verspreiding van ideeën van de Reformatie. Nadat dit verzet,  tegen corruptie  van de katholieke kerk en de harde aanpak van het Spaanse bewind, jaren lang gesluimerd  had,kwam er in 1566 uitbarsting, die in zuid Nederland begon en zich als olievlek uitbreidde. Deze uitbarsting  noemde men de beeldenstorm. Deze woedde ook in Steenwijk, en een groot deel van van  St .Clemens-kerk werd onherstelbaar vernield. De Nederlandse Opstand zorgde er voor dat Filips de Spaanse hertog Alva met een 10.000 man sterk leger naar  de Nederlanden zond. De legende over het ontstaan van Steenwijk. Over het ontstaan van de naam Steenwijk bestaat een legende, namelijk van de drie kastelen aan de oevers van de Aa t.w. Oostwijk, Middelwijk en Westwijk Het middelste slot was Middelwijk en deze naam  zou veranderd zijn in Steenwijk.
Op de pc of tablet website staat veel meer info over Steenwijk
ADRES Adres: Eesveenseweg 25  8332 ja Steenwijk
CONTACT e: steenwiek@gmail.com f: 0641225543
Cooking like Grandma Sit dolore adipisicing. Amet deserunt, veniam est

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        

ONTSTAAN VAN

STEENWIJK

                                                                                                            
Ontstaan van Steenwijk     Steenwijk ligt in de kop van Overijssel op de grens van enkele stuwwallen(de Woldberg en de Havelterberg) en  het laagveen gebied van Giethoorn, de Wieden en de de Weerribben. Door Steenwijk stroomt van oorsprong een kleine rivier, de STEENWIJKER Aa, welke ontstaan is door   smeltwater. Later is deze Steenwijker Aa gekanaliseerd en heet dan vanaf Steenwijk het Steen- wieker Diep en deze maakt de  stad bereikbaar voor scheepvaart. Bestuurlijk gezien maakte Steenwijk deel uit van het gewest Land van Vollen- hove. In 944 kreeg de bisschop van Utrecht  Balderik  het jachtrecht in Vollen-hove,in 1024 verwierf hij het graafschap  Drenthe,waartoe dus ook het land van Vollenhove behoorde. Het was dan Balderik of zijn op volger die Steen-wijk moet hebben gesticht. Er bestaat ook een legende over het ontstaan van Steenwijk. namelijk van drie  kastelen aan de oevers  van de Aa t.w. Oostwijk,  Middelwijk en Westwijk. Het middelste slot was  Middelwijk en deze naam  zou veranderd zijn  in Steenwijk. In 1141 bestond  de Sint Clemens-kerk  al, deze 

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        
Heading DIFFICULTY:         TIME:         SERVINGS:             dolore magna cillum occaecat proident elit veniam. Proident officia, amet, deserunt do in labore reprehenderit pariatur esse sit. Consequat anim id minim ipsum enim velit in commodo ea aute. Nulla consectetur laboris Est velit aliquip officia ut dolore ut fugiat eiusmod ut dolor in lorem mollit aliquip reprehenderit incididunt anim voluptate. ea aute. Nulla consectetur laboris Laboris nostrud lorem sint in fugiat occaecat, commodo id.

BAKING

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        
Ingredients A LINE OF SUBHEADING TEXT Enim excepteur ut eiusmod, officia ad dolor in ullamco in veniam excepteur dolor officia dolore proident. Qui eu sed in velit, commodo excepteur. Reprehenderit nostrud quis cupidatat aliqua eu deserunt, reprehenderit occaecat fugiat aliquip incididunt.
Steenwiek mien stad