ADRES Eesveenseweg 25 8332ja Steenwijk
CONTACT steenwiek@gmail.com f: 0641225543

MATTENVLECHTER

                                                                                                        
Mattenvlechter     Lang geleden lagen er om Steenwijk grote gebie- den, waarin het water niet ontbrak en de biezen veelvuldig voorkwamen. We behoeven in de ge- schiedenis niet heel vet' terug te gaan om de be- woners te zien uitrukken en deze waterplanten te snijden, die dan gebruikt werden voor het vlech- ten van matten. Zo rand de eeuwwisseling werd dit werk nog veelvuldig uitgeoefend en zelfs tot omstreeks 1920 trof men in Steenwijk en omge- ving nog mattenvlechters aan, die hiermee hun brood wisten te verdienen. Vooral in de winterpe- riode als er in het veenbedrijf geen werk was te vinden, moest er wat verdiend warden en Lange tijd stand dan het matraam in menige huiskamer. Het waren niet alleen de mannen die de kunst verstonden een vloermat te vlechten, ook ver- scheidene vrouwen verdienden er door dit werk een paar centen bij. Voordat men met het weven
Cooking like Grandma Sit dolore adipisicing. Amet deserunt, veniam est
een aanvang kon maken, moest er eerst materiaal zijn. Dit was  er in overvloed, en zoals men dat gewoon was, trok men reeds bij het krieken van de dag er op uit, meestal naar de trekgaten in Wapserveen, en plukte daar russen. Wanner men een halve dag in dit polder gebied had gewerkt, werden de russen aan dikke bossen gebonden en wandelde men met het materiaal op de rug naar Steenwijk terug. Het ging toen allemaal te voet en misschien is men er later op de fiets ook nog wel eens op uitgetrokken, maar in dit grote watergebied kon men met dit vervoermiddel weinig doen. De gebonden russen werden dan aan dikkere bossen gebonden en aan een hoop bij elkaar gezet om de broei erin te krijgen. Door een dergelijke behandeling werden de russen taaier en konden beter ver- werkt worden. De stengels bra-ken niet zo gauw of en men kon ze plooien zoals men wilde. Dit broei proces gaf tevens een betere kleur aan het materiaal, wat natuurlijk de matten ten goede kwam. Toen de mattenvlechterij in Steenwijk en omgeving werd uitgeoefend, schommelde de petroleumlamp nog aan de zolde- ring. Het matraarn werd dan van de zolder gehaald en door eerst diverse Braden te spanners kon men met het werk beginners. Het was een weefgetouw, dat met de hand bediend moest worden. De matten, die in Steenwijk en omgeving werden vervaardigd, waren dan ook uitsluitend handwerk. Er moest ontzaglijk veel werk verzet worden om wat te verdienen. De meeste belangstelling bestond voor matten van 24 el, waarvoor men een bedrag kreeg van f 2,25. Een 24 els mat is bijzonder groot, maar daarmee kon men dan ook de gehele vloer beleggen. Het duurde echter geruime tijd, voordat de mattenmaker zo'n 24 els mat van zijn weefgetouw kon halen. In de tijd van de mattenvlechters kende men ook de mattenschippers. In Steenwijk kwamen meestal opkopers voor deze matten, maar de meeste matten — en deze waren dan van biezen vervaardigd — werden hoofdzakelijk in Blokzijl en Genemuiden gemaakt. De mattenschippers tracht- ten zoveel mogelijk rollers van deze mat-ten aan boord te krijgen en voeren er dan mee naar het westen van het land. Het product werd daar dan voor zeven stuivers per el aan de man gebracht. De mattenhandel floreerde het best tussen Pasen en Pinksteren. Dat was het tijdstip dat de huisvrouwen pleegden schoon te makers. Een vloerkleed was nog steeds lets voor de betere stand en een mat van gevlochten russen meer voor de gewone man, hetgeen beter was dan hele- maal niets op de vloer; bovendien was zo'n mat gemakkelijk te reinigen. Na de schoonmaaktijd trokken de mattenschippers, waarvan er in Blokzijl wel vijftig waren, weer noordwaarts, waarbij ze dan langs de IJssel appels insloegen om hiermee naar Friesland te varen. De Friezen hadden weer aardappelen en hieraan had men in het lage land van de Noordwesthoek gebrek, zodat de mat- tenschipper ook in het najaar varende kon blijven. Zo kon ook deze schipper zijn boot door de wind laten voort glijden en de matten naar diverse plaatsen brengen. Maar later kwamen er diverse andere vloer bedekkingen, die de russenmat  geheel deden verdwijnen. Kokos nam de voornaamste plaats ( Fabriek Nobelco Meppelerweg) in en met de mattenvlechters uit onze omgeving zijn in de loop van de twintiger jaren ook de mattenschippers voorgoed verdwenen.
Op de pc of tablet website staat veel meer info over Steenwijk
ADRES Adres: Eesveenseweg 25  8332 ja Steenwijk
CONTACT e: steenwiek@gmail.com f: 0641225543
Cooking like Grandma Sit dolore adipisicing. Amet deserunt, veniam est

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        

MATTENVLECHTER

                                                                                                        
Mattenvlechter     Lang geleden lagen er om Steenwijk grote gebie-den, waarin het water niet ontbrak en de biezen veelvuldig voorkwamen. We behoeven in de ge-schiedenis niet heel vet' terug te gaan om de be-woners te zien uitrukken en deze waterplanten te snijden, die dan gebruikt werden voor het vlech-ten van matten. Zo rand de eeuwwisseling werd dit werk nog veelvuldig uitgeoefend en zelfs tot omstreeks 1920 trof men in Steenwijk en omge-ving nog mattenvlechters aan, die hiermee hun brood wisten te verdienen. Vooral in de winterpe-riode als er in het veenbedrijf geen werk was te vinden, moest er wat verdiend warden en Lange tijd stand dan het matraam in menige huiskamer. Het waren niet alleen de mannen die de kunst verstonden een vloermat te vlechten, ook ver-scheidene vrouwen verdienden er door dit werk een paar centen bij. Voordat men met het weven

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        
Heading DIFFICULTY:         TIME:         SERVINGS:             dolore magna cillum occaecat proident elit veniam. Proident officia, amet, deserunt do in labore reprehenderit pariatur esse sit. Consequat anim id minim ipsum enim velit in commodo ea aute. Nulla consectetur laboris Est velit aliquip officia ut dolore ut fugiat eiusmod ut dolor in lorem mollit aliquip reprehenderit incididunt anim voluptate. ea aute. Nulla consectetur laboris Laboris nostrud lorem sint in fugiat occaecat, commodo id.

BAKING

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        
Ingredients A LINE OF SUBHEADING TEXT Enim excepteur ut eiusmod, officia ad dolor in ullamco in veniam excepteur dolor officia dolore proident. Qui eu sed in velit, commodo excepteur. Reprehenderit nostrud quis cupidatat aliqua eu deserunt, reprehenderit occaecat fugiat aliquip incididunt.
Steenwiek mien stad