Kunstobjecten
Korte Woldpromenade.
Wold: woud, bos. Deze straat,een verbindingsweg tussen de Woldpromenade en Kornputsingel heete voorheen Korte Woldstraat. In 1973 werd de Korte Woldstraat heringericht tot zgn. winkel promenade. De gemeenteraad besloot in 1981 op verzoek van de winkeliersvereniging/ buurtver- eniging de naam daarom te wijzigen in Korte Woldpromenade. De aanleg van de Korte Woldstraat vond waarschijnlijk plaats in de 17de eeuw plaats. In die tijd wordt de Corte Woldstraat voor het eerst in archiefstukken genoemd.
Kunstobj ecten
Korte Woldpromenade.
Wold: woud, bos. Deze straat,een verbindingsweg tussen de Woldpromenade en Kornputsingel heete voorheen Korte Woldstraat. In 1973 werd de Korte Woldstraat heringericht tot zgn. winkel promenade. De gemeenteraad besloot in 1981 op verzoek van de winkeliersvereniging/ buurtver-eniging de naam daarom te wijzigen in Korte Woldpromenade. De aanleg van de Korte Woldstraat vond waarschijnlijk plaats in de 17de eeuw plaats. In die tijd wordt de Corte Woldstraat voor het eerst in archiefstukken genoemd.