Kerkje De Laatste Eer

Het op 25 september 1898 ingewijde pand is gebouwd als kerk voor de

Vereniging van Vrijzinnig Hervormden. Het gebouw maakt deel uit van een

vrijwel gesloten straatwand uit de 19e eeuw, waarin diverse bouwstijlen zijn

te vinden. Deze voormalige kapel is sinds 1990 in gebruik bij het

uitvaartcentrum.Tegenwoordig worden er ook concerten gehouden. Het

adres  is  Kornputsingel 40, 8331 JV.