Joods monument

Het 'Joods monument' in Steenwijk (gemeente Steenwijkerland) is 

onthuld  op  18  september  2005  ter  nagedachtenis  van  de  51 

omgekomen  joodse inwoners  van Steenwijk. initiatiefnemer   was  

het   Comité   Stichting   Gedenkteken   Joodse Steenwijkers:  J.H. 

Baas,  A.  Beeltje,  F.S.  Jellesma,  H.B.  Prinsen -de  Vroome,  J.A. 

van  Rossum,  J. Slager  en  H.  Spreen.  Voorts  verscheen  op  ge-

noemde  datum  het  boek:  J.A.  van  Rossum. 51 Portretten;  de 

vermoorde  joden  van  Steenwijk  uit  de  schaduw (2005).  Van 

dezelfde  auteur verscheen: In de onderduik; hoe Steenwijker joden

de oorlog overleefden (2011). Het monumnet bestaat uit twee circa

1 meter 75 hoge zuilen van Belgische hardsteen die oprijzen uit een

Davidsster die in de bestrating is aangegeven met gele klinkers. Op

de zuilen zijn bronzen platen met namen aangebracht. De namen

zijn, voor zo ver er sprake van was, per familie eordend. Boven en

onder de bronzen plaquettes zijn teksten uitgehakt in de natuurste-

nen zuilen.

Teksten

In beide zuilen staat dezelfde tekst: op de ene zuil in het Nederlands

en op de andere in het Hebreeuws.

De tekst op de bovenzijde van de zuilen, afkomstig uit Job 7:10, luidt:

'NIMMER KEERT HIJ TERUG NAAR ZIJN HUIS. NOOIT ZIET ZIJN

WOONPLAATS HEM WEER'.

De tekst op de onderzijde van de zuilen luidt:

'1940-1945. ZIJ RUSTEN IN VREDE'.

Op de zes zijkanten van de zuilen zijn bronzen plaquettes bevestigd met daarop de voor- en achternamen van de 51 joodse

oorlogsslachtoffers uit Steenwijk, evenals de leeftijd op het moment van overlijden.

Symboliek

Kunstenaar Jan van Rossum laat de twee zuilen oprijzen uit een Davidsster. De zuilen zijn iets uit de ster geplaatst om

uitdrukking te geven aan de gevolgen van de oorlog.

Digitaal Joods Monument

De joodse oorlogsslachtoffers die met dit gedenkteken herdacht worden, zijn tevens opgenomen in het 'Digitaal Monument

Joodse Gemeenschap in Nederland'

Locatie

Het monument bevindt zich op de hoek van de Van den Kornputsingel en de Gasthuisstraat in Steenwijk (gemeente

Steenwijkerland). Hier bevinden zich tevens het algemene oorlogsmonument en de plaquette op de gevel van de voormalige

synagoge.