G.Hovens Greve   vond eigenlijk  dat de krant

een tegenhanger moest zijn van de Steenwijker

Courant,deze werd namelijk in Meppel

gedrukt..Hij Noemde zijn krant de “Oprechte

Steenwijker Courant”.

In 1866 begon hij zijn drukkerij in de Woldstraat

en sinds 1894 in de Onnastraat, Begon op 1 juli

1869 met het drukken en uitgeven van de

Opregte Steenwijker Courant, in 1957

overgenomen door Boom in Meppel.

Hij was een man die wilde zeker de streekfunctie

onderstrepen bij het opzetten er van.

Het heden anno 21ste eeuw, moet je met de tijd mee gaan,en is het nu een modern bedrijf met geautomatiseerde  offsetmethoden.

Het bedrijf word nog steeds door de familie Hovens Greve geleid,maar wel onder leiding  van de familie Van Doorne.

 Men mag trots zijn op dit familie bedrijf, dat  het predikaat Hofleverancier heeft gekregen door Hare Majesteit Koningin Beatrix  in 1991.