ADRES Eesveenseweg 25 8332ja Steenwijk
CONTACT steenwiek@gmail.com f: 0641225543

HOUTHANDEL WICHERSON

                                                                                                           
Hendrik Schuite en Jan Wicherson besloten in 1853, na al jaren samen handel te hebben gedreven, een  vergunning aan te vragen voor het  bouwen van een molen. Een korenmolen die echter al vrij snel in  1854 tevens geschikt gemaakt werd voor het zagen van hout. De molen kreeg de naam Het Anker en stond aam de Zwateweg (de huidige Bernhardstraat) te Steenwijk. In 1864 besloot Dirk Hendrik Schuite te stoppen en Jan Wicherson ging zelfstandig verder. Hij legde zich  helemaal toe op de houthandel en hout- bewerking en stootte alle andere activiteiten af. Aangezien hij niet langer allen van windkracht afhan- kelijk wilde zijn, schafte hij in 1866 een stoommachi- ne aan met een vermogen van 10 pk aan om zijn hout te zagen aan te drijven. De houthandel  van de  
Cooking like Grandma Sit dolore adipisicing. Amet deserunt, veniam est
Houthandel             Wicherson
familie Tromp Meesters, die aan de zuidzijde van het Steenwijkerdiep gevestigd was, was hem  daarin reeds voorgegaan met een motor van 20 pk. In 1868 liet Jan Wicherson een windhoutzaagmolen  plaatsen aan het Steenwijkerdiep op perceel dat aangeduid werd als sectie Eno. 1348. En kort daarna  werden er plannen gemaakt voor een geheel nieuwe vesting aan de noordzijde van het Steenwijkerdiep.  De in  1866 aangeschafte syoommachine verhuisde mee naar het nieuwe terrein en in 1871 kon J|an  Wicherson zijn houthan-del en zagerij De Eikel aan het Steenwijker-diep in gebruik nemen. De molen Het  Anker werd verkocht aan Willem Kuiper. Jan Wicherson overleed in 1898. Hij was begonnen als timmerman en was getrouwd met Johanna  Francina de Boer, werd hij in Steenwijk bekend als ‘Houder van de Bank van Leening’. De Steenwijker  bank van lening was al generaties lang in handen van de familie De Boer en bevond zich achter hun  woning aan de Markt. Aangezien deze bank onvoldoende rendeerde werd deze in 1871 verkocht. Veel  meer succes had hij- zoals we zagen- met zijn houthandel en houtzagerij:”de Eerste Fabriek van zuiver  op maat gezaagd Rijtuig-,Wagen- en Meubelmakershout”. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Dirk Hendrik  (1856-1934) die de onderneming tot grote bloei wist te brengen. In 1899 schafte hij een tweede  stoommachine aan met een vermogen van 20 pk.Met de in gebruiknming van deze machine was de  windmolen overbodig geworden. Aan het begin van de twingste eeuw kreeg de houtonderneming de  officiële naam Stoomzagerij De Eikel.De groei nam toe en men had zelfs de bschikking over een eigen  schip: De Eikenhouthandel.Rond de eeuwwisseling was de enige zoon Dirk Hendrik Wicherson- Pieter  Johan - in het bedrijf opgenomen.In diezelfde periode trad zijn zwager - Louis Schrijver - ook tot het  bedrijf toe. Schrijver, die aanvankelijk voor onderwijzer had gestudeerd,was getrouwd met Johanna  Francina Wicherson, de oudste dochter van Dirk Hendrik Wicherson. In 1909 wed naast de bestaande  nog een stoommachine geplaatst met 6 pk. Deze diende voor drijven van een dynamo tenbehoeve der  verlichting van de  fabrirk.  Hiermee had de onderneming zich ontwikkeld tot één der modernste van  Steenwijk en drie jaar later werd zelfs de grote concurent, de houtzagerij van de familie Tromp Meesters,  voorbij gestreefd. Toen laatsgenoemde in 1909 zijn deuren moest sluiten, waren er in Steenwijk nog twee  houtbedrijven over: de firma Wicherson en de veel kleinere houtzagerij van de firma B.Volkers. In 1909 vond er en belangrijke uitbrei-ding plaats met de aanschaf van een houtdraaierij en drie jaar later  werd er een Stumfnachine met max. van 275 pk bij Stork aangekocht. In 1917 werd de Eerste  Nederlandse Looi-Extract Fabriek - de ENLEF- opgericht, een dochteronderneming van de firma  Wicherson.De Looi-extracten werden vervaardigd uit afvalproducten van de stoomzagerij.De  leerlooierijen gebruikten deze extracten voor het bewerken van huiden. Louis Schrijver werde dorecteur  van deze onderne-ming. Het bedrijf wa geen lang leven beschoren : in 1936 heeft het de deuren moeten  sluiten,wegens grote concurentie vanuit het buitenland. In 1925 werd de firma Wicherson omgevormd in  een naamloze vennotschap. De officiële naam luide vanaf die tijd: Stoomzagerij De Eikel, voorheen  J.Wicherson & zoon. Er kwamen twee directeuren: Johan Pieter Wicherson en Louis Schrijver. Dirk  erndrik Wicherson werd commissaris, maar niet voor lang, want een jaar later trad hij tot de directie toe  en legde hij zijn commissariaat neer. Schrijver nam in 1931 ontslag “na verschil van inzicht in de  bedrijfsvoering”. In 1934 werd het bedrijf door een andere en wel zware slag getroffen, want op 26 april van dat jaar overleed Dirk Hendrik Wicherson. Niet alleen bekend vanwege zijn houtbedrijf, maar ook door tal van zijn  maatschappelijk activiteiten. Als progressief-liberaal was hij van 1897 tot 1909 lid van Steenwijker  gemeenteraad. Onder leiding van Dirk Hein Wicherson’s zoon Pieter Johan (1884-1955) werd het bedrijf voortgezet. In  1942 werd de directie versterkt met Jan Hendrik Wicherson (1913-1952), zoon van Pieter Johan. Groot  was de verslagenheid toen bekend werd dat de’, jonge’Jan  Hendrik Wicherson op 15 december 1952  was gestorven. Een jaar na zijn dood trok Pieter Johan zich terug als directeur  van de houthandel. Ruim  drie jaar later overleed hij ook. Een opvolger werd gevonden in de heer Hendrik Vissinga die rond 1920  zijn loopbaan bij het bedrijf van de familie Wicherson was begonnen. Gezina Wicherson-Rijkmans (1916- 1973) - de echtgenote van de pas overleden Jan Hendrik Wicherson- werd benoemd tor adjunct- directeur. Vissinga is tot 1963 aangebleven en werd op gevolgd door de uit Amsterdam afkomstige  Gerard Theuwkens. In 1972 werd de BV omgezet in een BV met beperkte aansprakelijkheid. De nieuwe  naam werdL: Houthandel Wicherson BV. Theuwkens trad in 1991 terug als directeur. Houthandel Wicherson BV werd in 1889 een 100%  dochteronderneming van Wicher-son-Groen Holding BV, met Wirt B. Groen - zoon van Johanna Jacomina  - als directeur. De heer H.J. Nibbering volgde Theuwkens op als directeur van Houthandel Wicherson BV.  n 1996 werd Pieter L.Lukas door Wicherson-Groen Holding benoemd tot opvoger van de gepensioneerde  H.J. Nibbering. De heer Siemon  Groen, gehuwd met Johanna Jacomina Wicherson - dochter van Jan  Henrik Wicherson - werd gedelgeerd commissaris.   Houthandel Wicherson BV heeft de beschikking over eigen zagerij, schaverij en drogerij, zodat vrijwel alle  hardhoutwensen van klanten vervuld kunnen worden. Houthandel Wicherson BV Dolderweg 7 8331 LL Steenwijk   Postadres: Postbus 11 8330 AA Steenwijk   Tel: +31 (0)521-512323 Fax: +31 (0)521-510949   e-mail: info@wicherson.nl http://www.wicherson.nl/nl/  Directie: Pieter Lukas Vertegenwoordiger: Johan Buurmeijer
Op de pc of tablet website staat veel meer info over Steenwijk
ADRES Adres: Eesveenseweg 25  8332 ja Steenwijk
CONTACT e: steenwiek@gmail.com f: 0641225543
Cooking like Grandma Sit dolore adipisicing. Amet deserunt, veniam est

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        

HOUTHANDEL

WICHERSON

                                                                                                           
Hendrik Schuite en Jan Wicherson besloten in 1853, na al jaren samen handel te hebben gedreven, een  vergunning aan te vragen voor het  bouwen van een molen. Een korenmolen die echter al vrij snel in  1854 tevens geschikt gemaakt werd voor het zagen van hout. De molen kreeg de naam Het Anker en stond aam de Zwateweg (de huidige Bernhardstraat) te Steenwijk. In 1864 besloot Dirk Hendrik Schuite te stoppen en Jan Wicherson ging zelfstandig verder. Hij legde zich  helemaal toe op de houthandel en hout-bewerking en stootte alle andere activiteiten af. Aangezien hij niet langer allen van windkracht afhan-kelijk wilde zijn, schafte hij in 1866 een stoommachi-ne aan met een vermogen van 10 pk aan om zijn hout te zagen aan te drijven. De houthandel  van de  

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        
Heading DIFFICULTY:         TIME:         SERVINGS:             dolore magna cillum occaecat proident elit veniam. Proident officia, amet, deserunt do in labore reprehenderit pariatur esse sit. Consequat anim id minim ipsum enim velit in commodo ea aute. Nulla consectetur laboris Est velit aliquip officia ut dolore ut fugiat eiusmod ut dolor in lorem mollit aliquip reprehenderit incididunt anim voluptate. ea aute. Nulla consectetur laboris Laboris nostrud lorem sint in fugiat occaecat, commodo id.

BAKING

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        
Ingredients A LINE OF SUBHEADING TEXT Enim excepteur ut eiusmod, officia ad dolor in ullamco in veniam excepteur dolor officia dolore proident. Qui eu sed in velit, commodo excepteur. Reprehenderit nostrud quis cupidatat aliqua eu deserunt, reprehenderit occaecat fugiat aliquip incididunt.
Steenwiek mien stad