ADRES Eesveenseweg 25 8332ja Steenwijk
CONTACT steenwiek@gmail.com f: 0641225543

GROTE VEENSTAKING 1888 EN 1902

                                                                                                                                                                                                        
Groete veenstaking 1888 en 1902     Uit dit verhaal blijkt wel dat de turfgravers niet altijd tevreden waren. Hoe kon het ook anders. De veenbaas, waarover werd verteld, was tevens krui- denier en het loon werd dus in natura uitgekeerd. In het midden van de negen- tiende eeuw waren er in het veenbedrijf honderden arbeiders, die konden lezen noch schrijven. Deze anal-fabeten kregen dus wat hun veenbaas berekende. Het is begrijpelijk dat dit op zekere keer spaak liep. Im het laatst van de negen- tiende eeuw werd de kennis iets groter, maar ook toen deden nog dikwijls sta- kingen voor. In de historie staat aangetekend de grote staking in 1888, toen sol- daten naar de Lakeweg werden gezonden om de  orde te bewaren. De turfmakers konden toen geen overkrijgen en natuurlijk kwam dit tot een uitbarsting. Zij wilden meer loon en de geestdrift laaide hoog op. Waren het er eerst  enkelen die de turfjutter erbij neerlegden, steeds werd het aantal groter. Mem maakte toen ook reeds aanmerkingen op de lange  werkdag. Van zonsopgang tot zonsondergang stond men in de mengbak en hanteerde men
Cooking like Grandma Sit dolore adipisicing. Amet deserunt, veniam est
hele week de baggerbeugel. De berekening was toen, dat men in die tijd van de twaalf voets roe 55 cent kreeg uitbetaald. Helaas heeft de staking in 1888 weinig  vruchten afgeworpen  voor de honderden veenarbeiders in de Noordwesthoek van Overijssel. De mannen konden te weinig weerstand  bieden, want  niet werden betekende ook niet eten. Daar was tevens aan verbonden   dat het gezin ten  onder zou gaan. Het ging weer enkele jaren goed,  maar in 1902 grepen de veenarbeiders weer naar het zelfde wa-pen, de staking. Deze staking genoot in latere jaren nog een algemene bekendheid, omdat het toen ging om de invoering van maat. Dat wil zeggen, het opgebaggerde veen, dat op  het droge was gebracht, werd dan gemeten. In die tijd sprak men  van een 16 meter, dat is vier vierkante meter of wel een vier els roe. Echter de stok waarmee gemeten werd was ook bij elke  veenbaas niet even lang en het was voornamelijk hiertegen dat het verzet oplaaide. De manen staken de koppen bij elkaar en te-midden van het uitgeveende moerasgebied werden vele massa bijeenkomsten  gehouden, zomaar in de openlucht. Zelfs de politie kwam  er aan te pas en uit ver-schillende plaatsen van ons land werd de  Heilige Hermandad naar Noordwest Overijssel gezonden. De agenten  waren totaal onbekend en het was niet zo aan-trekkelijk om  zich in dit wespennest te werpen, getuige de onvriendelijkheid waarmee  ze natuurlijk  werden ontvangen. Toen de politie op weg was, werd aan enkele streekbewoners de vraag gesteld: ,Waar is de vergadering van de staking?" De mannen wezen de weg, maar natuurlijk De agenten, die pas waren aangekomen, kwamen in een heel ander deel van het veengebied uit. Bij de staking bleek echter, dat hoe meer politie ten tonele verscheen, hoe feller het verzet werd. De enke-ling, die het nog waagde in de mengbak te stappen, ver- dween prompt in het trekgat en zelfs in laatst van deze grote staking waren er ook vrouwen, die zich niet onbetuigd lieten. Wel vijfhonderd mannen trokken door Steenwijk met het strijdlied: ,Laat het maar klinken door Steenwijk heen, bij de vier elle, anders mengt er geen een". Deze keer wonnen de veenarbeiders volledig. In 1902 werd voor de veenderij een nieuwe algemene maat ingevoerd, waarmee het opgebaggerde veen werd gemeten. In latere jaren kwamen er natuurlijk nog wel eens zo nu en dan schermutselingen voor, maar grote veenstakingen heeft men nadien niet meer gekend, en de veenarbeiders van toen konden met trots terugzien op wat ze voor zich en hun opvolgers bereikt hadden.
Op de pc of tablet website staat veel meer info over Steenwijk
ADRES Adres: Eesveenseweg 25  8332 ja Steenwijk
CONTACT e: steenwiek@gmail.com f: 0641225543
Cooking like Grandma Sit dolore adipisicing. Amet deserunt, veniam est

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        

GROTE

VEENSTAKING 1888

EN 1902

                                                                                                                                                                                                        
Groete veenstaking 1888 en 1902     Uit dit verhaal blijkt wel dat de turfgravers niet altijd tevreden waren. Hoe kon het ook anders. De veenbaas, waarover werd verteld, was tevens krui-denier en het loon werd dus in natura uitgekeerd. In het midden van de negen-tiende eeuw waren er in het veenbedrijf honderden arbeiders, die konden lezen noch schrijven. Deze anal-fabeten kregen dus wat hun veenbaas berekende. Het is begrijpelijk dat dit op zekere keer spaak liep. Im het laatst van de negen- tiende eeuw werd de kennis iets groter, maar ook toen deden nog dikwijls sta-kingen voor. In de historie staat aangetekend de grote staking in 1888, toen sol-daten naar de Lakeweg werden gezonden om de  orde te bewaren. De turfmakers konden toen geen overkrijgen en natuurlijk kwam dit tot een uitbarsting. Zij wilden meer loon en de geestdrift laaide hoog op. Waren het er eerst  enkelen die de turfjutter erbij neerlegden, steeds werd het aantal groter. Mem maakte toen ook reeds aanmerkingen op de lange  werkdag. Van zonsopgang tot zonsondergang stond men in de mengbak en hanteerde men

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        
Heading DIFFICULTY:         TIME:         SERVINGS:             dolore magna cillum occaecat proident elit veniam. Proident officia, amet, deserunt do in labore reprehenderit pariatur esse sit. Consequat anim id minim ipsum enim velit in commodo ea aute. Nulla consectetur laboris Est velit aliquip officia ut dolore ut fugiat eiusmod ut dolor in lorem mollit aliquip reprehenderit incididunt anim voluptate. ea aute. Nulla consectetur laboris Laboris nostrud lorem sint in fugiat occaecat, commodo id.

BAKING

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        
Ingredients A LINE OF SUBHEADING TEXT Enim excepteur ut eiusmod, officia ad dolor in ullamco in veniam excepteur dolor officia dolore proident. Qui eu sed in velit, commodo excepteur. Reprehenderit nostrud quis cupidatat aliqua eu deserunt, reprehenderit occaecat fugiat aliquip incididunt.
Steenwiek mien stad