ADRES Eesveenseweg 25 8332ja Steenwijk
CONTACT steenwiek@gmail.com f: 0641225543
 

GROTE OF SINT CLEMENS KERK

                                                                                                        
Grote of Sint Clemsn Kerk     De De geschiedenis van de Grote of St. Clemens kerk begint omstreeks het jaar 900. De Steenwieker toorn zou reeds ontstaan uit de twaalfde eeuw. De oudste stukken om trend dit bouwwerk dateren uit het jaar 1141 toen de Bisschop van  Utrecht de kerk Steenwijk werd geschonken aan het klooster Ruinen. Van oudsher  schijnt de kerk onder bescherming van Sint Clemens te hebben gestaan. Hij was de derde paus en leefde van 88 - 97. Deze heilige was volgens de overlevering de derde bisschop van Rome na Peterus. In de tijd van de Christen vervolging werd hij op last van  Keizer Tra janus aan een anker  gebonden en in zee  geworpen met het kennelijke doel hem voor altijd te doen verdwijnen. Maar het lijk van de martelaar spoelde later aan op het strand,zonder het anker. Deze geschiedenis is ongetwijfeld het motief geweest voor het ontwerp van het thans nog  bestaande stadswapen van Steenwijk. Immers hier op treft men  Sint Clemens aan op het anker.
Cooking like Grandma Sit dolore adipisicing. Amet deserunt, veniam est
 Deze geschiedenis is ongetwijfeld het motief geweest voor het ontwerp van het thans nog  bestaande stadswapen van Steenwijk. Immers hier op treft men  Sint Clemens aan op het anker. Ook de toren is naar hem genoemd. De Grote of Sint Clemens kerk moet in haar begin stadium van hout zijn geweest. Pas later is dit bouwwerk in steen verrezen. In 1409 werd het koor gebouwd, het oudste gedeelte van de huidige kerk. In archief stukken van de Nederlandse Hervormde gemeente staat vermeld, dat Fredericus Bisschop van Utrecht, op 14 november 1422 aan de fabriek meesters van de  Sint Clemens  kerk vergund heeft voor zover nodig de altaren in de kerk te verplaatsen. In 1588 stortte de torenspits in een zeer zware storm bovenop de kerk. Het stenen gewelf werd vervangen door houten gewelf. In de beneden verdieping bevindt zich nog een sluitsteen met een voorstelling van de heilige  Clemens. Tot  1592  bleef de kerk een Rooms- katholiek met haar altaren. Maar na de verovering  van de stad door de troepen van Prins Maurits werd hij in gericht  voor  de protestante  eredienst. Veel  is uit de kerk helaas verdwenen, maar aantal grafzerken in de vloer zijn bewaard gebleven. Het orgel dateert uit 1860 en is gebouwd door Petrus van Oechelen uit Haren. In 1974 -1981 is de kerk grondig gerestaureerd . Toen werd het tongewelf weer in al haar ere hersteld en werden resten gevonden van de  fundamenten van de oude toren uit 1200. De schilderingen in de kerk dateren uit 1633. Het geheel werd officieel weer in gebruik genomen door Koningin Beatrix en prins Claus op 2  mei 1981. Blijkens een ingemetselde steen in de muur van het kerkgebouw heeft men  in 1930-1932  het  uitwendige van het gebouw gerestaureerd ,onder beheer van Kerkvoogden  L.ten  Wolde,president, B. Roeles, secretaris, H. Van Drosten, J. Scholten en A.J. Aberson
 
Op de pc of tablet website staat veel meer info over Steenwijk
ADRES Adres: Eesveenseweg 25  8332 ja Steenwijk
CONTACT e: steenwiek@gmail.com f: 0641225543
Cooking like Grandma Sit dolore adipisicing. Amet deserunt, veniam est
 

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        

GROTE OF SINT

CLEMENS KERK

                                                                                                        
Grote of Sint Clemsn Kerk     De De geschiedenis van de Grote of St. Clemens kerk begint omstreeks het jaar 900. De Steenwieker toorn zou reeds ontstaan uit de twaalfde eeuw. De oudste stukken om trend dit bouwwerk dateren uit het jaar 1141 toen de Bisschop van  Utrecht de kerk Steenwijk werd geschonken aan het klooster Ruinen. Van oudsher  schijnt de kerk onder bescherming van Sint Clemens te hebben gestaan. Hij was de derde paus en leefde van 88 - 97. Deze heilige was volgens de overlevering de derde bisschop van Rome na Peterus. In de tijd van de Christen vervolging werd hij op last van  Keizer Tra janus aan een anker  gebonden en in zee  geworpen met het kennelijke doel hem voor altijd te doen verdwijnen. Maar het lijk van de martelaar spoelde later aan op het strand,zonder het anker. Deze geschiedenis is ongetwijfeld het motief geweest voor het ontwerp van het thans nog  bestaande stadswapen van Steenwijk. Immers hier op treft men  Sint Clemens aan op het anker.

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        
Heading DIFFICULTY:         TIME:         SERVINGS:             dolore magna cillum occaecat proident elit veniam. Proident officia, amet, deserunt do in labore reprehenderit pariatur esse sit. Consequat anim id minim ipsum enim velit in commodo ea aute. Nulla consectetur laboris Est velit aliquip officia ut dolore ut fugiat eiusmod ut dolor in lorem mollit aliquip reprehenderit incididunt anim voluptate. ea aute. Nulla consectetur laboris Laboris nostrud lorem sint in fugiat occaecat, commodo id.

BAKING

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        
Ingredients A LINE OF SUBHEADING TEXT Enim excepteur ut eiusmod, officia ad dolor in ullamco in veniam excepteur dolor officia dolore proident. Qui eu sed in velit, commodo excepteur. Reprehenderit nostrud quis cupidatat aliqua eu deserunt, reprehenderit occaecat fugiat aliquip incididunt.
Steenwiek mien stad