© Albert
STEENWIEK

Expositie

Villa RamsWoerthe Museumhuis

Villa Rams Woerthe is een nieuwe trouwlocatie met een majestueuze uitstraling. De perfecte locatie voor een mooie bruiloft. Op de beletage zijn verschillende zalen voor het voltrekken van de huwelijksceremonie, een toost, receptie of diner. Het interieur van Rams Woerthe is zeer in- drukwekkend en voorzien van wandschilderingen, enorme schouwen, marmeren lambrisering en schitterend gebrandschilderd glas. Het huis is een voorbeeld van de ‘Nieuwe Kunst’ (de Ne- derlandse variant van de Jugendstil of Art Nouveau), de kunststroming die rond 1900 populair was onder de gegoede burgerij. De majestueuze villa werd gebouwd in 1899 in opdracht van de schatrijke hout-handelaar Jan Hendrik Tromp Meesters. Na een prijsvraag werd architectenbu- reau Van Gendt, bouwers van het Concertgebouw in Amsterdam, gevraagd het ontwerp te leveren. Villa RamsWoerthe (Hendrik de Keyser) Gasthuislaan 2 8331 MX Steenwijk.

Instituut Hildo Krop (Collectie)

Het Instituut Collectie Krop is de stichting die de collectie voor de gemeente Steenwijkerland be- heert. Het ICK heeft zich ook tot taak gesteld ieder jaar een facet van Krops veelzijdigheid uit te vergroten en daarover zo mogelijk een publicatie uit te brengen. Zo werden de afgelopen jaren exposities ingericht en verschenen er boekuitgaven van zijn houtsneden, van zijn keramische werken en van de door hem vervaardigde dans en toneelmaskers. Het meest recente boek is van 2012 en uniek omdat het het eerste boek is dat alle werken van Hildo Krop in Amsterdam laat zien met achterin het boek een plattegrond van Amsterdam waarop met corresponderende cijfers in het boekje de plaatsen zijn aangegeven waar de beelden zich bevinden. Instituut Collectie Krop (ICK) Gasthuislaan 2 8331 MX Steenwijk Tel: 06 1070 9326 (alleen tijdens openingstijden).

De Stichting “Galerie Steenwijk”.

Bestaat sinds 1966 en is in combinatie met de Bibliotheek in Steenwijk gevestigd. Galerie Steen- wijk bevindt zich boven de Bibliotheek aan de Meppelerweg 47 te Steenwijk (Rabogebouw), lift aanwezig. De stichting heeft ten doel het organiseren van tentoonstellingen op het gebied van beeldende kunst en andere kunstvormen. Het beleid van het huidige bestuur is een zo groot mogelijke diversiteit van tentoonstellingen te presenteren met een hoge kwaliteit. In het exposi- tieseizoen, dat loopt van september tot en met mei, zijn ongeveer acht tentoonstellingen, waar- van de toegang altijd gratis is. Het postadres van de galerie is uitsluitend: Postbus 112, 8330 AC Steenwijk E-Mail: secretariaat@galeriesteenwijk.nl Telefoon secretariaat: 0521-512486 (Alie van Kuilenburg: coördinator / Jacob de Vos: secretaris.)