Dit bedrijf vindt zijn oorsprong in een geslaagd samenwerkingsverband van K. Getreuer (1896- 1962), zijn zoon  E. Getreuer (1923) en diens compagnon H. Faber (1916-1994). In 1946 richten zij, in een pand naast de toemalige Steenwijker Bank aan de Vrouwen straat te Steenwijk, Faget  Elektrische Meetinstrumenten en Appa- ratenfabriek op. De naam Faget is samen gesteld uit de beginletters van de beide familienamen. Faber had de uitstekende contactuele eigenschappen en commerciële inslag. En deed dus de acquisitie en verkoop. Zijn compagnon E. Getreuer was de man met kennis van de elektrotechniek en hield zich bezig  met de ontwikkeling van producten en gaf de leiding over het fabricageproces. De bedrijfsruimte aan de Vrouwenstraat bleek te klein te zijn. Men verhuisde in 1950 naar de voormalige siga- renfabriek De Witte Raaf aan de Tukseweg. Alles liep voorspoedig en men besloot tot nieuwbouw in 1961. Men vestigde zich toen aan de Produktieweg. Maar ook daar groeide men uit het jasje en besloot men  in 1971 en  1978 uit te breiden. De huidige directie van Eleq wordt gevoerd door Robert Getreuer (1955). kleinzoon van K. Getreuer die in 1996  afscheid nam van het bedrijf.