© Albert
STEENWIEK

Monumenten

Bedelarij & Werkverschaffing

Tromp Meesters werd geboren als Salco Tromp, zoon van Jan Meesters en Letje  Tromp. Hij kreeg in 1873 toestemming  om de achternaam van zijn moeder  Tromp bij de zijne te voegen. Ook zijn nakomelingen verkregen het recht om de dubbele naam Tromp Meesters te  dragen. Hij dreef in Steenwijk een hout- handel, die hij tot bloei wist te  brengen. Bij zijn overlijden in 1895 werd uit een door hem verstrekt le- gaat een werkinrichting tot wering der bedelarij gesticht.In 1896 werd het gebouw in gebruik genomen. Dit gebouw werd tot na de Tweede wereldoorlog werk geboden aan Steenwijkse werklozen. De Vereni- ging tot bestrijding der Bedelarij door Werkverschaffing. De werkzaamheden bestonden in die periode voornamelijk uit het vlechten van matten. Het Staat aan het Steenwijkerdiep nummer 71 en het is nu in exploitatie als Chinees Restaurant. De Vereniging heeft bestaan van 1893 - 1951.