ADRES Eesveenseweg 25 8332ja Steenwijk
CONTACT steenwiek@gmail.com f: 0641225543

FIRMA ABERSON

                                                                                                          
Aberson     De grondlegger voor het bedrijf was de in Steenwijk geboren Gerrit Jan Aberson (1765-1825. Zijn ouders en  voorouders waren afkomstig uit de Gelderse Achterhoek. Toen hij in 1794 trouwde met de Steen- wijker Annigje  Henderiks, was hij timmerman van beroep. Waarschijnlijk was hij van jongs af aan al timmermansknecht; in later  archiefstukken wordt hij als aannemer vermeld. Het gezin woonde aan het eind van de Neerwoldstraat, tegenover  het toe- malige Posthuis (nu Chinees). Naast hun woning was de timmerwerkplaats en winkel, onderaan  de  stadswal,op de hoek van de latere  Paardenmarkt. Bedrif ging over van vader op zoon. Hun kleinzoon Hendrik (1833- 1893) bouwde het markante witte huis aan de Paardemarkt, dat in 1980 voor de bouw van Prinsenhven moest  wijken. Het was Gerrit Jan Aberson (1876-1955) die naam maakte met de bouw van de huidige spits van de int  Clemnstoren.
Cooking like Grandma Sit dolore adipisicing. Amet deserunt, veniam est
Sinds 1558 moest de toren het zonder spits stellen.De spits was er afgewaaid tijdens een zware  zuidwesterstorm.De archi- tect W.A.M. ter Riele  stelde een restauratieplan op. Op 23 maart 1913 werd het werk  gegund  aan Aberson voor Fl. 7223,00. Op 1 augustus 1914 vond de oplevering plaats. De constructie bestaat  sindsdien uit een 34 meter hoge spits en vier 7 m hoge hoekto-renstjes met een balustrade rondom. De toren onderging  in de jaren 1999-2005 een volledige restauratie die ook door Aberson werd uit gevoerd. De grote - of Sint Clemskerk werd meerdere malen door de firma Aberson onder handen geno-men. Ansluitend op  de bouw van de torenspits werd in de jaren 1914-1916 een uitwendige restauratie van de kerk uitgevoerd. En  inwendig werd in 1930-1932  een aan-tal zaken uigevoerd. Maar de meest ingrijpende restauratie was  in 1974- 1981. Op 2 mei 1981 werd de kerk de kerk weer in gebruik genomen in aanwezigheid van H.M.Koningin Beatrix en Z.K.H.  Prins Claus. De Kleine - of Onze lieve Vrouwekerk werd twe maal gerestaureerd foor de firma Aberson.Tijdens de rastau-ratie  van 1960-1957, en begeleid door de Steenwijker architect H.J. van Ommen. Men kwam daarbij in de westgevel een  fraai gebeeld-houdanker (uit het stads-wapen van Steenwijk) te voorsschjijn.De laatste restauratie vondt plaats  in de  jaren 2001-2002 toen werd het pannendek vernieuwd en de westgevel  met het torentje gerestaureerd. Hendrik Aberson (1915- 1976) was degene die het bedrijf leide na de tweede wereldoorlog hij genoot bekendheid  door zijn vele maat-schappelijke fun-cties die hij bekleede. In 1967 was hij gemeenteraadslid voor de VVD. Vier jaren na zijn overlijden verhuisde het bedriJf naar het huidige adres de Dolderweg. H.J. van den brink, die in  1978 in dienst van de firma was getreden, nam het bedrijf in 1984 over.Er werd veel bouw en restauratiewerk in  Steenwijk en omgeving uitgevoerd, maar later breide het wergebied gestaag uit over het gehele lanf. Enkele werken  die in Steenwijk onderhanden werden genomen waren 't Geveltien aan de Markt, voormalig Varkenwaag aan de  Scholenstraat en natuurlijk de prachtige villa RamsWoerthe. Ook nieuwbouw zoals de hotel Hiddinger-berg en  particuliere woningbouw.Van de restauratieprojecten buiten Steenwijk waar mee de firma naam maakte naam  maakte noemen we Stroinkgemaal aan de Zuiderzeedijk tussen Blokzijl en Vollenhove, de Grote kerk in Vol- lenhove  en voormalig gemeentehuis, de havezate Oldruienborgh, eveneens in Vollenhove, In Kampen  werd de  Broeder-poort gerastaureerd, in Zwolle kantoor van de voormalige Rijks Planologische Dienst, in Hattem het  stadhuis en in Deventer de toren van de Sint Lebuïnuskerk en de beide westertorens van de Bergkerk
Op de pc of tablet website staat veel meer info over Steenwijk
ADRES Adres: Eesveenseweg 25  8332 ja Steenwijk
CONTACT e: steenwiek@gmail.com f: 0641225543
Cooking like Grandma Sit dolore adipisicing. Amet deserunt, veniam est

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        

FIRMA ABERSON

                                                                                                          
Aberson     De grondlegger voor het bedrijf was de in Steenwijk geboren Gerrit Jan Aberson (1765- 1825. Zijn ouders en  voorouders waren afkomstig uit de Gelderse Achterhoek. Toen hij in 1794 trouwde met de Steen-wijker Annigje  Henderiks, was hij timmerman van beroep. Waarschijnlijk was hij van jongs af aan al timmermansknecht; in later  archiefstukken wordt hij als aannemer vermeld. Het gezin woonde aan het eind van de Neerwoldstraat, tegenover  het toe-malige Posthuis (nu Chinees). Naast hun woning was de timmerwerkplaats en winkel, onderaan  de  stadswal,op de hoek van de latere  Paardenmarkt. Bedrif ging over van vader op zoon. Hun kleinzoon Hendrik (1833- 1893) bouwde het markante witte huis aan de Paardemarkt, dat in 1980 voor de bouw van Prinsenhven moest  wijken. Het was Gerrit Jan Aberson (1876-1955) die naam maakte met de bouw van de huidige spits van de int  Clemnstoren.

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        
Heading DIFFICULTY:         TIME:         SERVINGS:             dolore magna cillum occaecat proident elit veniam. Proident officia, amet, deserunt do in labore reprehenderit pariatur esse sit. Consequat anim id minim ipsum enim velit in commodo ea aute. Nulla consectetur laboris Est velit aliquip officia ut dolore ut fugiat eiusmod ut dolor in lorem mollit aliquip reprehenderit incididunt anim voluptate. ea aute. Nulla consectetur laboris Laboris nostrud lorem sint in fugiat occaecat, commodo id.

BAKING

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        
Ingredients A LINE OF SUBHEADING TEXT Enim excepteur ut eiusmod, officia ad dolor in ullamco in veniam excepteur dolor officia dolore proident. Qui eu sed in velit, commodo excepteur. Reprehenderit nostrud quis cupidatat aliqua eu deserunt, reprehenderit occaecat fugiat aliquip incididunt.
Steenwiek mien stad