Oostercluft .
De oostelijke helft van de stad; kiesdistrict dat vanaf het midden van de 16e eeuw tot 1795 gehanteerd werd bij verkiezingen van de magistraat. Cluft: Middelnederlandse vorm van het woord ‘klucht’, een ‘deel’ van bijvoorbeeld een stad, dorp, kerspel, streek, gebied of veenderij. De stad Steenwijk was sinds het midden van de 16e eeuw om bestuurlijke redenen verdeeld in een Ooster- en een Westerkluft. Het kerspel Giethoorn was verdeeld in de Noorder-, Duinzater-, Zwarte- en Zuiderkluft. Het woord ‘kluft’ gaat terug op het werkwoord ‘klieven’: in stukken splijten.
Oostercluft .
De oostelijke helft van de stad; kiesdistrict dat vanaf het midden van de 16e eeuw tot 1795 gehanteerd werd bij verkiezingen van de magistraat. Cluft: Middelnederlandse vorm van het woord ‘klucht’, een ‘deel’ van bijvoorbeeld een stad, dorp, kerspel, streek, gebied of veenderij. De stad Steenwijk was sinds het midden van de 16e eeuw om bestuurlijke redenen verdeeld in een Ooster- en een Westerkluft. Het kerspel Giethoorn was verdeeld in de Noorder-, Duinzater-, Zwarte- en Zuiderkluft. Het woord ‘kluft’ gaat terug op het werkwoord ‘klieven’: in stukken splijten.