Op 1 mei 1854 begon Izak (hebreeeuws: Jitschak) Salomon Polak op 20 

jarige leeftijd aan het begin van de Oosterstraat in Steenwijk een

groothandel in grutterswaren, zuidvruchten, specerijen en bakkerijwaren.

Naast zijn drukke werkzaamheden als directeur van de maalderij en

groothandel was J.S. Polak ook nog negen jaar lid van de Steenwijker

gemeenteraad (1886-1895). De op 31 december 1834 in Steenwijk geboren Polak overleed op 28 januari 1902.

Zoon Bernard had de zaak al overgenomen in 1894 en was nog steeds 

gevestigd in de Oosterstraat. Wel had men opslagruimte bij de Molenwal

in gebruik genomen. In 1902 liet men een pakhuis bouwen aan de

Scholenstraat tegen de toen nog intact zijnde wal.Er naast stonden nog

enige woningen. Verschillende werkne-mers verbleven lang bij het

bedrijf. Zoals de familie Kroon ,familie Aaldert Bult en Jan Lantinga en de familie Koppel uit Utrecht. De koekkruiden waren zeer hoog

gewaardeerd in 1899 in Antwerpen waar men de gouden medaille kreeg en even zo in

1901 in Rotterdam. Bernard Polak liet zich in 1905 als woonhuis de villa Zonnehoek

bouwen. Toen nog aan de Nieuwe Stationdweg, in 1908 omgedoopt tot Jan Hendrik

Tromp Meestersstraat. De fraaie Jugendstil-villa was ontworpen door de Steenwijker

architect Bato Rouwkema in samenwerking met de uit Kampen afkomstige architect

G.B. Broekema. Helaas is het pand door brand verwoest op 22 september 1986 en niet

weer op gebouwd.Berend Polak was raadslid van 1911-1917 en wethouder van 1914-1917.

Bestuurslid van de Kamer van Koophandel en plaatselijk vertegenwoodiger van de

Nederlandse Bond van Bakkersgezellen. In 1924 werd de firmanaam gewijzigd in N.V.

Handelsmaatschappij J.S. Polak (in 1975 werd de N.V. een BV). In 1932 kwam Bernards zoon Frederik Leo Polak (Frits,geboren in Steenwijk

op 11 juni 1913) ook in het bedrijf werken. Het bedrijf groeide was nog steeds in de Oosterstraat gevestigd, en men keek nu echt om naar

meer ruimte. Die werd gevonden in de Scholenstraat. In 1942 werd er naast het magazijn, een nieuwe fabriek  en kantoor ruimte

gebouwd. In datzelfde jaar 1942 overleed Bernard Polak.In 1967 trad de heer J.J. Draaisma, die al sinds 1954 in dienst was bij Polak, tot de

directie toe wegens gebrek aan opvolging binnen de familie Polak. In 1973 werd besloten om een nieuwe ,moderne specerijenmaalderij

te bouwen op het nieuwe industrieterrein Groot Verlaat. Na de pensionering van directeur Frits Polak in 1978, kwam het  bedrijf onder

leiding van de heer Draaisma. Het bedrijf groeide uit tot de specialist in specerijen voor het bakkerijbranche in Nederland,Belgie,uitsland

en en Zwitserland. De kroon op het werk kwam in 1979, toen Hare Majesteit Koningin Juliana  de firma Polak het recht verleende tot het

voeren van het predikaat Koninklijk. Deze onderscheiding kreeg men ter ere van het 125 jarig bestaan en de po-sitie als marktlijder in

Nederland in de bakkerijbranche. Het embleem van Polak werd aangepast (de Steen-wijker Toren) door de toren in een rechthoek te

plaatsen en daar boven een kroon, naar ontwerp van Fred Zoer. In 1995 trad  de heer Draaisma zich terug als directeur en werd

opgevolgd door de heer J.G.A. Sars, onder wiens leiding het bedrijf verder uitgroeide tot de grootste kaneelimporteur en daarmee de

grootste leverancier van bakkerijspecerijen in Europa.

De laatste jaren is de opslagruimte uitgebreid tot 20.000 m en de productie ruimte van ongeveer 2000 m. Sinds 1991 maakt De Weerd

Specerijen, specialist in exclusieve specerijenmelanges voor vlees-, vis- en kipindustrie onderdeel uit van de holding. 

Broekslagen 16 Steenwijk 8331 TJ Nederland                                                                                                                                                        info@polak.nl http://www.polak.nl +31 (0) 521 514040 +31 (0) 521 511112