Doopsgezinde kerk Vermaning

De Doopsgez. vermaning (Onnastraat 12) [3] is een eenvoudige neoclassicistische zaalkerk uit

1848. Aan het voorplein heeft het gebouw een brede tuitgevel voorzien van blokbepleistering,

geblokte hoekpilasters en een rondboogvenster. Het tuitvormig bekroonde ingangsportaal

vertoont een gotiserend element in de vorm van een driepasmotief. Voorts twee stenen met

opschrift, respectievelijk: DEERSTESTEENGELEGD DOOR CHOVENSGREVE 28 JUNIJ 1828 en:

IMMANUEL Ao 1630

Het interieur van het in 1981 gerestaureerde gebouw bevat 19de-eeuws meubilair. Het uit 1896

stammende, op een galerij geplaatste orgel is gemaakt door Bakker en Timmenga; de orgelkast dateert van 1735